Esma Veselovski-Gudinci: Motgångarna och hur de ändras till att bli framgångar

Britt-Inger, Esma och Linda Foto: privat

Den 12 april efter workshopen om Vardagsrasism, minoritetsstress och internaliserad antiziganism var det Projektet: Romska och resande studenter i Nordens tur att ha sitt första möte. En av föreläsarna som deltog i samtalen med de romska och resande studenterna var Esma Veselovski-Gudinci. 

Text: Linda Lundqvist
DIKKO finns på FacebookTwitter, LinkedIn och Instagram

Esma berättade om sitt engagemang och hur det startade med Facebook-gruppen Romane domacice som samlade romska kvinnor. Idag har gruppen över 6400 medlemmar som diskuterar och hjälper varandra och andra. Det finns ett nätverk i gruppen som täcker in hela Europa där de bland annat samlar in kläder om någon behöver det, och om någon kvinna befinner sig i nöd så sträcker nätverket ut en hjälpande hand. I gruppen delar romska kvinnor idéer och tankar och fungerar som en supportgrupp för varandra och trots att gruppen har så många medlemmar, och diskussionerna ibland går höga, så respekterar alla varandra och ser att gruppen har ett högre syfte än de egna olikheterna. 

Esma är noga med att påpeka att det inte bara är hon som som startat allt utan att det är en samling kvinnor som finns med i gruppen. Nätverket syftar till att lyfta positiva förebilder och insatser och att hjälpa de kvinnor som far illa, bland annat genom kontakt med kvinnojourer runt om i Europa.

Idag har de även startat en förening med fokus på ungdomar, kvinnor och Romsk kulturtradition. Föreningen heter Dzuvljano vas RD. RD är en förkortning och står för Romane domacice djuvljano vas som betyder kvinnans hand. Föreningens har i första hand fokus på ungdomar, kvinnor och Romsk kulturtradition. Men det finns också tankar om att vara en del i frågor som rör Romer och vara en del i debatten om Romer.

Esma och hennes krets av romska kvinnor skapar både event och skapar lives där Romane Domacice Live talar om utbildning med flera kända romer. På ett lives hade de till exempel fokus på att uppmuntra ungdomar att bli färdiga med skolan, något som är speciellt viktigt för Romer för att få en bättre framtid. Där var bland annat Valeria Redjepagic, en av projektledarna för projektet “romska och resande studenter i Norden”, med som en av gästerna. Valeria är med sin sprudlande personlighet och sitt ödmjuka sätt en fantastisk tillgång i sammanhanget. Att hon dessutom mot alla odds skaffat sig en gedigen utbildning gör henne till en förebild för framförallt romska kvinnor.

Esma Veselovski-Gudincis närvaro och berättelse under studentmötet var otroligt givande. Både när hon berättar om de motgångar hon i sitt ideella arbete stött på, och hur hon tagit sig igenom dem. Krånglig byråkrati och negativa motkrafter har försökt sätta käppar i hjulen för organisationen, men Esma och hennes medsystrar har inte backat i de gemensamma värderingar som fört dem samman. Ett stort tack till dig Esma, som varit med och skapat ett lyckat studentmöte och skänkt oss inspiration och kampvilja. 

Projektägare för projektet Romska och resande studenter i Norden är föreningen RUNG. Solvor Mjøberg Lauritzen, Britt-Inger Hedström Lundqvist och Valeria Redjepagic arrangerar projektet tillsammans med sina samverkanspartners i tre av de nordiska länderna. Projektet fortsätter till hösten med länderna Norge och Danmark.

Läs även
Vardagsrasism, minoritetsstress och internaliserad antiziganism
Jelena Savic: en historia om klass, rasism, styrka, överlevnad och en ryggrad av stål
Simona Torotcoi: RGPP har betytt mycket för både mig och andra romska studenter


redaktionen@dikko.nu

Att vara en oberoende tidning kostar pengar därför använder vi oss av crowdfunding. Det innebär att människor med små eller stora summor hjälper till att finansiera vår verksamhet. Magasin DIKKOs insamlingen sker via swish: 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS