Ny rapport: Historisk forskning om rasism och främlingsfientlighet i Sverige

Hur har rasism mot olika grupper sett ut i Sverige genom historien? I en ny kunskapsöversikt går historikern Martin Ericsson igenom forskningen på området.

Källa: mynewsdesk.com och levandehistoria.se
DIKKO finns på FacebookTwitter, LinkedIn och Instagram

Rapporten tar ett helhetsgrepp om historisk forskning som gjorts om hur rasism och främlingsfientlighet sett ut i Sverige fram till mitten av 1970-talet. Här ingår bland annat forskning om antisemitism, afrofobi, rasism mot samer och mot romer och resande. I rapporten diskuteras även begrepp och definitioner som exempelvis rasism, främlingsfientlighet och rasifiering.

– För att skapa ett samhälle utan rasism och intolerans krävs kunskap om hur detta har kommit till uttryck under historien. Historisk forskning om rasism och främlingsfientlighet i Sverige är grundläggande läsning för alla som vill få sådan kunskap, säger Petra Mårselius, överintendent vid Forum för levande historia.

Den historiska forskningen om rasism och främlingsfientlighet i Sverige har utvecklats snabbt under de senaste åren. Kunskapsöversikten gavs ut första gången 2016 och sedan dess har ett stort antal nya studier publicerats, inte minst vad gäller rasism mot de nationella minoriteterna i Sverige.

I denna reviderade utgåva har ett åttiotal nya studier lagts till och nya kapitel tillkommit, ett om islamofobins historia i Sverige och ett om rasism och diskriminering mot sverigefinnar och tornedalingar.

Rapporten visar att den historiska forskningen om rasism och främlingsfientlighet har varit bred men att vissa områden är mer utforskade än andra. Den betonar också vikten av att forskare med olika specialiteter samarbetar och att jämförelser görs mellan Sverige och andra länder.

Rapporten är skriven av Martin Ericsson, docent i historia vid Lunds universitet, på uppdrag av Forum för levande historia. Martin Ericsson har senast gett ut boken Vetenskapen som försvann? Svensk rasforskning efter 1935 (2023) samt medverkat i dokumentärserien Historien om Sverige (SVT).

Om rapporten

Läs om hur rasism och främlingsfientlighet i Sverige har studerats inom svensk forskning, och vilka resultat den forskningen har kommit fram till.

Martin Ericsson, docent i historia vid Lunds universitet, har skrivit en analyserande kunskapsöversikt på uppdrag av Forum för levande historia. I översikten sammanställer och analyserar Ericsson svensk historisk forskning på området i en lättillgänglig rapport.

Översikten gavs ut första gången 2016. Detta är en andra reviderad utgåva. Ett åttiotal nya studier har lagts till och en ny kapitelindelning har gjorts.

Rapportförfattare

Martin Ericsson, docent i historia vid Lunds universitet, 2024

Ladda ner rapporten

Hela rapporten på svenska

Historisk forskning om rasism och främlingsfientlighet i Sverige – en analyserande kunskapsöversikt (PDF)

Sammanfattning på svenska

Sammanfattning av rapporten (PDF)

redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar därför använder vi oss av crowdfunding. Det innebär att människor med små eller stora summor hjälper till att finansiera vår verksamhet. Magasin DIKKOs insamlingen sker via swish: 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS