Simona Torotcoi: RGPP har betytt mycket för både mig och andra romska studenter

Simona Torotcoi pratar under workschopen Vardagsrasism, minoritetsstress och internaliserad antiziganism Foto: Lind Lundqvist

Den 12 april efter workshopen om Vardagsrasism, minoritetsstress och internaliserad antiziganism var det Projektet: Romska och resande studenter i Nordens tur att ha sitt första möte. En av föreläsarna som deltog i samtalen med de romska och resande studenterna var Simona Torotcoi.

Text: Linda Lundqvist
DIKKO finns på FacebookTwitter, LinkedIn och Instagram

Under workshopen Vardagsrasism, minoritetsstress och internaliserad antiziganism pratade Simona Torotcoi från CEU Wien om Internaliserad antiziganism.

Dagen efter, den 12 april på mötet med de romska och resande studenterna, berättade hon om RGPP där hon lyfte fram hur skolan fungerar. Men också vilken skillnad det har gjort för de studenter som valt kurser där.

Roma Graduate Preparation Program (RGPP) är ett intensivt 10-månaders program som förbereder framstående romska studenter med intresse för samhällsvetenskap och humaniora för att tävla om platser på masterskurser vid internationellt erkända universitet.

-Sedan 2004 erbjuder vår enhet Roma Graduate Preparation Program till unga romska individer med romsk bakgrund med minsta BA/BSc-examen. Programmet har betytt väldigt mycket för både mig och andra romska studenter. Det behövs såväl en medvetenhet om romska frågor, som romsk representation inom högre studier, sade Simona Torotcoi under mötet med studenterna.

PROGRAM DATUM

RGPP:s läsår sträcker sig från september till mitten av juni. Det är ett heltidsprogram och studenterna förväntas vara i Budapest och Wien under alla terminer.

EKONOMISKT STÖD

Alla inskrivna studenter får stipendier under hela programmets period. Det ekonomiska stödet täcker resor till och från Budapest/Wien, undervisning och avgifter, boende i CEU Residence Centre eller andra studentboenden i Wien, sjukförsäkring, studiematerial och levnadskostnader.

En av studenterna som gått där är Jelena Savic som presenterade sig i reportaget “Jelena Savic, en historia om klass, rasism, styrka, överlevnad och en ryggrad av stål”. Där berättar hon om hur hon hittade RGPP och äntligen hittade ett romskt sammanhang i den akademiska världen, med inriktning mot filosofi. I efterhand så kändes det som ett ogenomtänkt beslut, eftersom arbetsmarknaden för filosofer inte är så välutvecklad. Men hon fick hjälp med hur den akademiska världen funkar, hon utvecklade sitt kritiska tänkande, började trivas mer med den akademiska tillvaron tillsammans med andra romska studenter och fick ett nätverk av likasinnade.

– Programmet är ett intensivt 10 månaders-program som förbereder romska studenter för att kunna fortsätta i högre studier, säger Valeria Redjepagic en av projektledarna för projektet “romska och resande studenter i Norden”.

Just nu går det också att söka kurser på RGPP. The call for applications for the Roma Graduate Preparation Program 2024/25 academic year is OPEN!

Det finns även valbara kurser i romani att söka för de som är intresserade av språket. Tipsa gärna studenter om att den här unika möjligheten finns. 

Simona Torotcois närvaro under studentmötet var otroligt upplysande tillsammans med de samtal som fördes efteråt. Ett stort tack till dig Simona som var med och skapade ett lyckat studentmöte.


redaktionen@dikko.nu

Att vara en oberoende tidning kostar pengar därför använder vi oss av crowdfunding. Det innebär att människor med små eller stora summor hjälper till att finansiera vår verksamhet. Magasin DIKKOs insamlingen sker via swish: 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS