Vardagsrasism, minoritetsstress och internaliserad antiziganism

Foto Linda Lundqvist

Den 11 april var DIKKO med på workshopen Vardagsrasism, minoritetsstress och internaliserad antiziganism. Jan Selling inledde med att prata om romer inom den akademiska världen, och om strukturell antiziganism. Jan Selling, som är professor på Södertörn, har som lärare i Kritiska romska studier haft en viktig roll för kunskapsnivån om såväl romsk historia som om internaliserad antiziganism.

Text och foto: Linda Lundqvist
DIKKO finns på FacebookTwitter, LinkedIn och Instagram

Sunita Memetovic tar därefter över för att prata om samhällsstrukturen och hur hon upplever att människor är mer benägna att säga ifrån när något är fel, samtidigt som främlingsfientligheten växer med en ökande nationalistisk grundsyn. Hon uttrycker en besvikelse över att så många partier stämmer in i den nationalism som vi borde kunna förvänta oss endast av Jimmie Åkesson. Hon pratar också om vikten av att vara enade i ett samhälle där människor utan makt, och i socialt utsatta situationer drabbas allt hårdare av statlig repression och rättsliga åtgärder. Något hon regelbundet ser i sitt jobb som advokat.

Solvor Lauritzen, från MF Vitenskapelig Höyskole i Oslo och styrelseledamot i föreningen RUNG som anordnar studentmöte ”Romska och Resande Studenter i Norden” i direkt anslutning till workshopen, öppnar sedan för panelsamtal, och presenterar Tobias Hubinette från Karlstad universitet. Hubinette håller ett föredrag om “race and racism” där han presenterar vad rasism innebär, och hur det manifesterar sig. För de individer som står utanför “normalitet” så blir det “normala” tillståndet att vara utsatt för olika typer av förtryck, vilket inte uppmärksammas eftersom det ingår i det normala för den som är avvikande.

Han resonerar också runt begreppen ”mikroaggressioner” och ”minoritetsstress”. Även vardagliga, mer eller mindre subtila negativa händelser kan bidra till minoritetsstress. Dessa brukar kallas mikroaggressioner. Det kan vara allt från blickar, frågor och kommentarer som speglar oförståelse eller fördomar. Mikroaggressioner är ofta omedvetna för dem som utför dem och kan vara svåra att sätta fingret på för den som utsätts för dem. 

Nästa person i panelen är Pavel Brunssen från Heidelbergs universitet som pratar om antiziganism inom tysk populärkultur, fotboll och hiphop.  Inom fotbollen används “zigeuner” som en förolämpande eller exotiserande term. Lite som en bakvänd rasism.

Hans Caldaras kommer med ett inpass om Zlatan, och hur han bemötts på grund av sitt romska ursprung bland annat när han spelade i Juventus.

Inom hiphop-kulturen har Pavel Brunssen uppmärksammat liknande fenomen. Det finns hiphopare som har romska symboler på sig, men som också anspelar på de fördomar som finns om romer och resande. Brunssen visade oss Chawo som ett exempel på hiphop-kulturen.

Innehållet är inte tillgängligt.
Vänligen tillåt cookies genom att klicka på ”Godkänn” i bannern

Därefter kommer Alma Dzafic Ferhatovic regissör för kortfilmen “klassens Z” fram och pratar om när hon skrev filmen när hon var 19 år gammal, baserat på hennes egna upplevelser. Nu är hon 24 år och har ett imponerande CV. Hon använder sig av filmen, när hon pratar om antiziganism och rasism i skolor. Hon frågar också VEM det är som ska bekämpa antiziganism. Hans Caldaras som sitter i publiken berättar att han känner igen sig i filmen som Alma har gjort, och berättar vad det gör med en att förneka den egna identiteten. Han berättar också att en annan elev i klassen pratade med honom och hur viktigt det är att ha en sådan person vid sin sida.

Samtalet mellan Alma och Hans ger en extra tyngd till hennes film, eftersom det är 54 år mellan dem, och situationen ser likadant ut. Generationstrauma. Alma betonar extra att barn som förnekar sin romska identitet inte gör det för att de skäms över att de är romer, utan att de är rädda för vilka konsekvenser det får. Alma fokuserar på minoritetsstress, och efterfrågar mer forskning om hur det påverkar romer. 

Rafael Giovanni, leg psykolog och den andre personen i samtalet, kommer in efter en stund. Han tillför sina erfarenheter utifrån att vara en romsk psykolog och sina tankar kring minoritetsstress.

De två sista deltagarna, Simona Torotcoi från CEU Wien och Jelena Savic vid Uppsala universitet, pratade om Internaliserad antiziganism. Simona Torotcoi och Jelena Savic fortsatte att utveckla samtalet nästa dag, på studentmötet för romer och resande. Vi återkommer med ett reportage om Jelena Savic.


redaktionen@dikko.nu

Att vara en oberoende tidning kostar pengar därför använder vi oss av crowdfunding. Det innebär att människor med små eller stora summor hjälper till att finansiera vår verksamhet. Magasin DIKKOs insamlingen sker via swish: 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS