Nyheter| Bli romsk läsambassad – ansökan öppnar i dag

Fotograf: Susanne Kronholm

kulturrådets hemsida står det att läsambassadören Bagir Kwiek bjuder in svenska folkbibliotek till att bli romska läsambassader. Syftet är att stötta biblioteken i att vidareutveckla sin verksamhet kring minoriteten romer och nationella minoriteter.

Ansökan görs under perioden 14 augusti-30 november.

Bibliotek ansöker om att bli en romsk läsambassad genom att beskriva hur det har utvecklat sin verksamhet kring minoriteten romer.

Anmäl ditt bibliotek här

Några bibliotek som utses får ett personligt besök av läsambassadören Bagir Kwiek under våren 2021. 

Använd hashtaggen #romskläsambassad för att visa på sociala medier att ert bibliotek deltar.

Jag drömmer om bibliotek där minoriteten romer syns, hörs och känner sig trygga, säger läsambassadören Bagir Kwiek. 

Jag vill uppmuntra bibliotek att vara en arena där romer kan få utforska och upptäcka sin identitet, språk och kultur. Och jag vill att majoritetssamhället blir nyfiket på den rika romska kulturen och litteraturen.


Den romska flaggan.

Syftet med att utse romska läsambassader är att uppmuntra folkbiblioteken att se över sin sin verksamhet kring minoriteten romer och nationella minoriteter.

Litteraturlistor

Litteratur på de fem nationella minoritetsspråken 
Katalog som bland annat listar romsk litteratur, tillgänglig digitalt och tryckt. Urvalet har gjorts av Umeå stadsbibliotek 

Ny litteratur med fokus på minoriteten romer (PDF)

Läs även Bagirs hälsning till biblioteken om romska läsambassader på Läsambassadören-bloggen.

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu