Nyheter| Läsambassadör Bagir Kweik bloggar om sitt jobb

Fotograf: Susanne Kronholm

Bloggen heter Läsambassadören och kommer innehålla Bagir Kweiks reflektioner kring sitt jobb.

Läsambassadörens uppdrag är att sprida läslust och verka för att alla ska få samma möjligheter att hitta och få tillgång till litteraturen. Bagirs främsta fokus kommer att vara minoriteten romer. Detta som ett led i att prova fler sätt för en läsambassadör att verka läsfrämjande.

I sitt första blogginlägg skriver Bagir om:

Första månaden som läsambassadör

Det känns annorlunda och speciellt när man träffar människor som alla jobbar mot samma mål. De flesta jag träffat nu i början har varit från olika bibliotek och jag har bara fått positiva känslor, om att alla tillsammans vill skapa en förändring.

I en intervju i DIKKO berättade Bagir att han anser att:

Media är absolut det bästa vapnet vi kan ha mot diskriminering och mot antiziganismen. Jag tycker att kunskap är det enda sättet att bekämpa antiziganismen och då spelar media en stor roll. Media har varit en del i att sprida en negativ bild och då kan vi använda media för att vända på den bilden. Så jag kommer använda mig mycket av media.

Bloggen länkas även här i tidningen under OM DIKKO och BLOGGAR

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu