Hur påverkar regeringens nya budget för Kulturrådet?

Dansaren Liv Aira och jojk-artisten Elin Teilus. Foto: Jo Kemp.

Kulturområdet får sammanlagt en miljard mindre 2023 jämfört med förra årets budget, nio miljarder kronor i stället för drygt tio. Minskningen beror framför allt på att pandemistöden löper ut.

– Det blir inga fler återstartstöd eller nya satsningar men inte heller några neddragningar i vår ordinarie verksamhet, konstaterar Kajsa Ravin, generaldirektör på Kulturrådet.

Den tidsbegränsade ökningen av medel inom flera områden upphör 2023. Det innebär bland annat att bidragen 2023 till stärkta bibliotek blir 75 miljoner kronor och bidragen till kulturskolor 100 miljoner.

Den nya kulturministern Parisa Liljestrand poängterade under sin presskonferens kulturens viktiga roll och egenvärde i bistra tider.

– Det är tuffa tider för alla i Sverige och det gäller även för kulturområdet, sade hon.

Andra nyheter som presenterades på presskonferensen:

  • Fri entré på museer för vuxna tas bort. Personer under 19 år får fortsatt gå in gratis.
  • 40 miljoner kronor ska satsas på långa stipendier för kulturskapare.
  • El-stöd och generella bidrag till regioner och kommuner kan också komma att gynna kultursektorn.

Läs mer

Budgetpropositionen 2023

Källa: Kulturrådet

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS