Nyheter| Kulturrådet har breda satsningar på nationella minoriteter

Privat bild

En teaterföreställning, en musikapplikation, ett kulturmiljöprojekt, en bok- och kulturmässa, en berättarföreställning samt en digital plattform för avantgardisk minoritetskultur. Det är projekt som får stöd när Kulturrådet fördelar 2 350 000 kronor i projektbidrag till Sveriges nationella minoriteter, står det på Kulturrådets hemsida

I år är det rekordmånga ansökningar. Förra omgången fick vi in 40 ansökningar, i år har vi ansökningar som rör 59 projekt. Det känns väldigt roligt att intresset ökar och att vi kan fortsätta satsa brett, säger Bella Lawson, handläggare på Kulturrådet.

Föreningen Jiddischkultur i Göteborg i samarbete med Vera Berzak Teater kommer att skapa en musikalisk teaterföreställning som speglar, ställer frågor och undersöker jiddischpoeten Anna Margolins liv och öde. Syftet är att synliggöra litteraturen på jiddisch och lyfta fram en kvinnlig judisk poet.

Jany Logy Music Production planerar att utveckla musikapplikationen Sing Romani (SingR) som har målet att ge barn, ungdomar och vuxna möjligheten att lära sig och framföra romska låtar. Syftet är att bevara det romska kulturarvet för framtida generationer samt öka kunskapen och förståelsen för romsk musik. Projektet är flerårigt och pengarna gäller första året.

Ängeså sameby kommer att fortsätta efterforska historiskt material och genomföra riktade punktinventeringar i fält för att söka efter fler odokumenterade samiska kulturlämningar och få dem skyddade. Målsättningen är att synliggöra det samiska kulturarvet och det samiska landskapet i ett område som inte anses samiskt då det ligger söder om Lappmarksgränsen. Fynden i detta projekt förväntas ge nya uppgifter om den samiska närvaron och kanske även om det funnits någon gräns mellan den samiska kulturen och bondesamhället.

Sverigefinska Kulturens Vänner arrangerar den elfte sverigefinska bok- och kulturmässan med författarintervjuer, musik, konstutställning, berättarkafé, barnprogram, poesiuppläsning, en egen timme för ungdomar och bokförsäljning. Syftet är att synliggöra sverigefinsk kultur och skapa en mötesplats för sverigefinska författare och bildkonstnärer.

Arctic Minds AB i samarbete med Tornedalingar i Stockholm ska leta och coacha engagerande berättare med tornedalska rötter som sedan ska framföra sin dokumentära historia på scen. Syfte är inte primärt att lyfta fram minoritetsfrågan men att inspirera tornedalingar att skapa kultur.

Kulturföreningen KOMA kommer att skapa en digital plattform för publicering av tvärmedialt innehåll (text, ljud, bild, video osv.) av experimentella minoritetskulturella uttryck, där de fem minoritetsspråken möts i gränslandet mellan de olika konstformernas genrer. Syftet är att aktualisera minoritetskulturerna, göra dem mer levande och kontemporära. Projektet är treårigt och detta är första året.

Fakta: Projektbidragen ska stötta nationella minoriteters kulturverksamhet, om verksamheten är av nationell kulturpolitisk betydelse. Projekten ska särskilt stärka, utveckla eller synliggöra de nationella minoriteternas kultur och kulturarv, avslutar Kulturrådet sin artikel.

Här kan du läsa om vilka som fick beviljade bidrag 2020

Arctic Minds AB, Tornedalsyran 2021 40 000
Arctic Minds AB, Storytelling med tornedalingar 30 000
Art How, Burgásit- att bli upprotad 70 000
Barents Publisher/Sirillus AB, Från sommarmarknad och midnattssol till Ruska/Höstglöd 60 000
Danskollektivet Ronny, Gidagiesse 80 000
Frantzwagner Sällskapet, Romanins roll som kulturbärare 60 000
Frantzwagner Sällskapet, Den svenskromska kulturen inifrån 90 000
Föreningen Jiddischkultur i Göteborg, Alla vindar är stilla 80 000
Föreningen Paideia folkhögskola, Paideia kulturscen 2020/2021 80 000
Jany Logy Music Produktion, Sing Romani (SingR) 90 000
Judiska salongen i Göteborg, Judiska salongen 60 000
Kantele-​ och Kantele Vänner, Det låter KANTELE! Skolkonsertserie i Stockholm och Skåne 80 000
kaveri kollektivet, Finska för invandrare (FFI) 80 000
KEXI-​Meän kirjailiat, Den jag vill vara, turné 40 000
KOMA, Plattform för avantgardistisk minoritetskultur 80 000
Korpilombolo kulturförening, Interkulturellt möte för minoriteter 90 000
Kulturföreningen Gällivare minoritetsspråksfestival, Gällivare minoritetsspråksfestival 2020 80 000
Kulturföreningen Lava, Aurinkofesti 2020 80 000
Kulturföreningen Plattform, Kabaret Jiddisch 80 000
Limmud Stockholm, Limmud 2020 60 000
Malmö Ungdomscentralen, Jag måste berätta… 40 000
Meänmaa, Ordens långlopp – från åskådarplats upp på scenen 60 000
Romano Paso, Romer i centrum – 15 års jubileum 50 000
Romska Kulturcentret i Malmö, Romskt hantverk 2.0 100 000
Sara Ajnnak, Påverkansturnén 50 000
SmartSE AB, Sálmmafilmma 70 000
Stiftelse Judisk krönika, Digitalisieringen av Judisk Krönikas arkiv 1932 och framåt 130 000
Sverigefinska Kulturens Vänner, Sverigefinska bok- och kulturmässa 2020
80 000
Sverigefinska ungdomsförbundet, Yksikaksifilmi – Sveriges finskaste filmfestival 40 000
Teatteri Sydänkäpy, Tajga 100 000
Tove Jonstoij, Tshiribim – Ett pedagogiskt projekt för de yngsta 70 000
Urheim Kunst&Håndtverk, MIHA2020 Stolthets-​ og solidaritetskonsert
50 000
Vargkatten Produktion AB, Den tunna hinnan 50 000
Ängeså sameby, Den sista rajden – I Bissilapparnas spår 50 000

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu