Språket

Språket| ’Gavo-Stigs’ visa

Miro tjorar tji, aldrig, Den Devel jag koshar pre, Te sno i mörkret som vi tji dikkas anvri, Aldrig sen Romanisael dabbar från isingen till isen, Med baro poffrer tilltar och tromannikk: krig igen. Rattet […]