Nyheter| Malmö internationella forum för hågkomst av Förintelsen skjuts fram ett år

pixabay

Utbrottet av det nya coronaviruset och covid-19 samt dess effekter innebär en enorm prövning för alla i Sverige och hela världen. Regeringen fattar de beslut som krävs för att underlätta arbetet med att begränsa smittspridningen av det nya coronaviruset och att motverka effekterna av smittspridningen i samhället. Mot bakgrund av denna allvarliga situation meddelar statsminister Stefan Löfven att Malmö internationella forum för hågkomst av Förintelsen och bekämpande av antisemitism senareläggs, står det att läsa på regeringskansliets hemsida.

I januari 2020 bjöd statsminister Stefan Löfven in stats- och regeringschefer, forskare, experter och civilsamhällesorganisationer från cirka 50 länder att delta i Malmö internationella forum för hågkomst av Förintelsen och bekämpande av antisemitism. Forumet är planerat till den 26–27 oktober i år. Syftet med forumet är att gemensamt ta konkreta steg framåt för att stärka Förintelsens hågkomst och motverka antisemitism.

Mot bakgrund av den allvarliga situation vi alla står inför, med anledning av coronaviruset och covid-19, meddelar statsminister Stefan Löfven att Malmö internationella forum för hågkomst av Förintelsen och bekämpande av antisemitism senareläggs. Forumet kommer istället att äga rum i Malmö hösten 2021. Exakt datum kommer att kommuniceras inom kort.

Regeringens ambition att stärka arbetet för hågkomst av Förintelsen, bekämpandet av antisemitism, antiziganism och andra former av rasism, liksom det internationella samarbetet på området, är fortsatt lika stark. Men för att vi ska kunna ha fullt fokus på dessa viktiga frågor ser vi att det bästa är att skjuta fram forumet ett år, säger statsminister Stefan Löfven.

I denna globala kris ser vi tyvärr exempel på ökad antisemitism och andra former av rasism samt ökad spridning av konspirationsteorier och desinformation. Detta stärker den svenska regeringens beslutsamhet att fortsatt lyfta dessa frågor både nationellt och internationellt, säger utbildningsminister Anna Ekström.

Regeringens insatser på området fortsätter och det gör även planeringen av forumet och den svenska regeringen ser fram emot att välkomna deltagarna till detta viktiga forum nästa år. Mer information om programmet och praktiska detaljer kommer att kommuniceras framöver, avslutas pressmeddelandet.

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu