Statens kulturråd ska ansvara för det svenska värdskapet för Europeisk kulturhuvudstad 2029

Regeringen uppdrar åt Statens kulturråd att ansvara för samordningen av det svenska värdskapet för Europeisk kulturhuvudstad 2029 i enlighet med Europaparlamentets och rådets beslut nr 445/2014/EU om inrättande av en unionsinsats för evenemanget Europeisk kulturhuvudstad för åren 2020–2033 och om upphävandet av beslut nr 1622/2006/EG.

Ladda ner:

Statens kulturråd ska därvid

 1. Senast den 31 december 2022 offentliggöra en inbjudan till städer att
  kandidera till utnämningen som Europeisk kulturhuvudstad 2029.
  Ansökan för städer ska vara öppen minst 10 månader.
 2. Senast den 31 augusti 2023 lämna ett föreslag till Regeringskansliet
  (Kulturdepartementet) på två svenska experter som ska ingå i den
  jury som svarar för urvalet av kandidatstäder, varav minst en expert
  ska föreslås efter samråd med Riksantikvarieämbetet.
 3. Senast den 31 augusti 2024 lämna föreslag till Regeringskansliet
  (Kulturdepartementet) på den svenske observatören som ska följa
  arbetet i nämnden för övervakning och rådgivning.
 4. Svara för information och rådgivning till kandidatstäderna och senare till den utsedda kulturhuvudstaden.

Statens kulturråd ska vidare presentera underlag för prövningen av
eventuella statliga framtida ekonomiska insatser, innefattande finansiering av dessa, med anledning av det svenska kulturhuvudstadsåret. Underlaget ska redovisas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 1 mars 2024.

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS