Ny satsning skal styrke romanifolkets/taternes kultur

privat bild

Kulturrådet er i gang med å planlegge en satsning som skal styrke romanifolkets/taternes kultur, språk og historie. Faggruppen for den kollektive oppreisningen er involvert i prosessen.

Utlysninger kommer i 2021

Kulturrådet jobber nå med en satsning for romanifolket/taterne som skal 

  • kartlegge situasjonen for folkegruppens materielle og immaterielle kulturarv 
  • styrke kulturarenaer og møteplasser
  • styrke språket romani

– Gjennom søknadsbehandling og dialog med romanifolket/taterne de siste to årene, har Kulturrådet fått mye kunnskap. Innsikt i problemstillinger og utfordringer for folkegruppen har vært viktig for treffsikkerhet i arbeidet med deres kultur, språk og historie. På bakgrunn av dette planlegger vi nå utlysninger som skal favne mangfoldet av aktører og tiltak, både når det gjelder innhold og geografisk plassering, sier seksjonsleder for infrastruktur og mangfold i Kulturrådet Guri Langmyr Iochev.

– Målet er å legge til rette for en langsiktig og bærekraftig satsning som treffer behovene og utfordringene for romanifolket/taterne.

Penger til den nye satsningen er oppsparte midler fra en periode hvor det ikke blitt gitt tilskudd. Utlysningene er planlagt klare i 2021, og prosjektene skal gjennomføres over en periode på fem år.

Møteplasser på egne premisser

Faggruppen for den kollektive oppreisningen for romanifolket/taterne er involvert i arbeidet med satsningen, og når Kulturrådet skal utarbeide retningslinjer og kriterier for utlysningene. Dialog blir også en viktig del av de fremtidige prosjektene.

– Vi legger opp til en modell der erfaringer utveksles underveis i nettverksgrupper, og resultater deles og formidles til folkegruppen og andre relevante aktører, sier Langmyr Iochev.

– Det er viktig at romanifolket/taterne får møteplasser på sine egne premisser, og vi ser frem til det videre arbeidet.

Källa: https://www.kulturradet.no/

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS