Kultursamverkansmodellen och nationella minoriteters samt urfolket samernas kultur

Sammanställning beskriver det översiktliga arbetet som samverkansrådets parter driver gällande nationella minoriteter och urfolket samernas kultur. Varje part i samverkansrådet har formulerat sina respektive uppdrag och stödformer som har bäring på nationella minoriteter och urfolket samernas kultur.

Kultursamverkansmodellen en modell som innebär att varje region får en samlad summa statliga medel att fördela till regional kulturverksamhet i respektive län. Den statliga styrningen av regional kulturverksamhet utgår från nationella kulturpolitiska mål: att kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund, att alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet och att kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling.

Innehållet är inte tillgängligt.
Vänligen tillåt cookies genom att klicka på ”Godkänn” i bannern
kultursamverkansmodellen-och-nationella-minoriteters-och-urfolkets-samernas-kulturLadda ner

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS