Det behövs mer sverigefinsk kulturhistoria

Stellan Beckman Privat bild/DIKKO kollage

I år publicerade jag en bok som handlar om sverigefinsk kulturhistoria i Södertälje. Från början var det aldrig tänkt att bli en bok utan bara en utställning. Det var 2019 som jag kom i kontakt med Kulturhistoriska föreningen i Södertälje och idén tog form. Vi började planera insamling av material genom att fråga runt på sociala medier. Vi satt tillgängliga i entrén till Södertälje stadshus några kvällar så att intresserade kunde lämna material. Jag letade efter källor på bibliotek och arkiv.

Text: Stellan Beckman E-post: etnologenbeckman@gmail.com
DIKKO finns på FacebookTwitter, LinkedIn och Instagram

Intresset för att låna ut material till oss för den här utställningen var svalt. På sociala medier uttryckte några ett intresse men ingen tog kontakt med mig eller föreningen. Det här var i slutet av 2019 och vi funderade på hur vi skulle göra efter årsskiftet. Hösten 2020 skulle vi ha en utställning.

Så kom pandemin och det blev ingen utställning. Jag bestämde mig för att göra en bok. I början visste jag inte hur mycket arbete det skulle bli för en så liten bok. Arbetet påverkades av att pandemin gjorde det svårt att träffa folk, särskilt äldre. Bibliotek och arkiv gick inte heller att besöka. Jag fick helt enkelt hitta material på annan väg tills man lättade på restriktionerna.

Vad som slog mig under insamlingsarbetet var att det är många saker som sverigefinnar i Södertälje gjort genom åren. Ändå är det ont om böcker, TV- eller radiodokumentärer det sverigefinska föreningslivet i Södertälje.

Ta det faktum att det funnits en sverigefinsk närvaro kring Södertälje-trakten sedan 1500-talet. Det var torpare, borgare, arbetare och soldater som antingen haft tillfälligt arbete eller slagit sig ner permanent i staden. Att hitta de här spåren från den sverigefinska historien i Södertälje har varit minst lika viktig för mig som att skriva om arbetskraftsinvandringen efter andra världskriget.

Det svåraste har varit att hitta källor. Länstidningen i Södertäljes äldre årgångar är inte digitaliserade av Kungliga biblioteket. Att leta genom alla mikrofilmer manuellt är ett tidskrävande jobb som kan få de flesta på fall. Inklusive mig. Så jag gav snart upp den delen av materialinsamlingen.

Många källor är utspridda i andra arkiv än det lokala stadsarkivet. Från vad jag hört så finns i princip ingenting om sverigefinnar förvarat där. Att mötas av ett sådant tomrum i arbetet sänker lusten att fortsätta.

Det var svårt att hitta personer som ville bli intervjuade. Jag mejlade runt och skrev på sociala medier. Några svarade på en liten frågelista jag hade gjort. Sen gav jag upp. Jag insåg att arbetet jag behövde lägga ner att påminna informanter att svara tog så otroligt mycket mer energi än det gav.

Dessa utmaningar till trots lyckades jag ändå sammanställa en bok. Jag hoppas att den väcker ett intresse för den sverigefinska historien i Södertälje. Inte bara hos unga sverigefinnar utan även hos allmänheten. Kanske kommer forskare och andra att gräva djupare och hitta saker jag inte tagit med i boken. Kanske kommer någon göra en dokumentär. Mina förhoppningar ligger i det.

Nationella minoriteter brukar beskrivas som en del av Sveriges historia. Men vad innebär det? Att börja nysta i mellanrummet där lokalhistoria, kulturhistoria och minoritetshistoria möts är att engagera sig i den frågan.

Det innebär också att vi tar plats i skapandet av kulturhistoria. Oftast verkar kulturhistoria handla om majoritetssamhällets kulturhistoria. Även på lokal nivå. Det innebär att många historier förblir glömda. Det är en anledning till att jag skrev den här boken. Lokal kulturhistoria borde innefatta minoriteter och urfolk.

redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar därför använder vi oss av crowdfunding. Det innebär att människor med små eller stora summor hjälper till att finansiera vår verksamhet. Magasin DIKKOs insamlingen sker via swish: 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS