Uppdrag till Brottsförebyggande rådet om utsatthet för antisemitism

DIKKO kollage

Regeringen ger Brottsförebyggande rådet (Brå) i uppdrag att ta fram kunskap om den judiska minoritetens utsatthet för antisemitism. Brå ska inom ramen för uppdraget beskriva polisanmälningar om hatbrott med antisemitiska motiv som registrerats mellan oktober och december 2023 samt motsvarande period 2022. Brå ska även studera samtida erfarenheter av antisemitiska hatbrott samt otrygghet och rädsla för sådana brott.

Källa: regeringen.se
DIKKO finns på FacebookTwitter, LinkedIn och Instagram

Att bekämpa antisemitism är en högt prioriterad fråga för regeringen. I samband med kriget mellan Israel och Hamas som inleddes av Hamas terroristattack mot Israel den 7 oktober 2023 har judiska organisationer och media vittnat om en ökad utsatthet för antisemitism. Utifrån denna bakgrund finns det ett förnyat behov av att undersöka judars utsatthet för antisemitiska hatbrott.

– Många svenska judar har vittnat om att det under lång tid har blivit allt svårare och farligare att leva som jude i Sverige, och att läget efter Hamas terrorattack har försämrats ytterligare. Det här är vittnesmål som regeringen tar på stort allvar. Med det här uppdraget kommer vi få ett gediget kunskapsunderlag som kan bidra till ytterligare träffsäkerhet i våra insatser för att bekämpa hot, hat och våld mot judar i Sverige, säger justitieminister Gunnar Strömmer.

– Antisemitism har ingen som helst plats i vårt samhälle. Att noga kartlägga hur antisemitismen ser ut, sprids och skapar otrygghet i vårt samhälle är ett viktigt steg för att bekämpa den på bästa möjliga sätt, säger jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg.

Uppdraget förväntas leda till mer kunskap om de antisemitiska hatbrottens karaktär, hur sådana brott tar sig i uttryck i Sverige i dag samt hur utsattheten för antisemitiska hatbrott eventuellt har påverkats av kriget mellan Israel och Hamas.

Uppdraget ska slutredovisas senast den 5 juni 2025.

Brå publicerar statistik över polisanmälda hatbrott vartannat år och har genomfört flera fördjupade studier om hatbrott.

redaktionen@dikko.nu

Att vara en oberoende tidning kostar pengar därför använder vi oss av crowdfunding. Det innebär att människor med små eller stora summor hjälper till att finansiera vår verksamhet. Magasin DIKKOs insamlingen sker via swish: 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS