Nyheter| I Tjeckien bedöms fortfarande romska barn som psykiskt funktionshindrade

pixabay

romea.cz går det läsa att romska barn i de tjeckiska skolsystemet placeras i särskola. De bedöms enligt läroplanen som personer med ”milda psykiska funktionshinder”. Det är så många som 29% av de romska barnen som bedöms ha en lägre intelligens och inte kan gå i vanlig skola.

Av det totala antalet barn som går på grundskolor är andelen romer cirka 3,7%. Informationen som kommer från en rapport om genomförandet för åtgärder som är avsedda att bidra till att inkludera romska barn i vanliga skolor.

Europeiska domstolen för mänskliga rättigheter fördömde Tjeckien 2007 för att ha diskriminerat 18 romska barn och därmed kränkt deras rättigheter när staten anordnade sin utbildning i det som då kallades ”specialskolorna” på grundval av deras etnicitet. Sedan 2016 har nya regler varit i kraft i Tjeckien för att utbilda alla barn tillsammans i vanliga skolor.

I Sverige har vi tidigare gjort likadant med resande/romer där barnen ofta sattes i särskola för att ha en laglig orsak för att kunna sterilisera dem som vuxna. I den här gruppen för sterilisering fanns också psykiskt sjuka, utvecklingsstörda och personer med fysisk funktionsnedsättning och då i synnerhet kvinnor som hamnade på barnhem. Samhället försökte gömma undan dessa och utrota dem via steriliseringar. Sveriges måttstock då handlade om den ariska rasen och att ett starkt folk.

Läs Kurt Magnussons berättelse Mitt liv på barnhem

Mellan åren 1920–1995 placerades minst 250 000 barn i fosterhem och på barnhem. Många av dessa tillhörde Resandefolket och blev i och med omhändertagandet skilda från sina familjer och sin kultur. De skulle omprogrammeras för att bli dugliga medborgare.

Rasism och rasbiologi låg till grund för hur resande/romer behandlades i Sverige under 1900-talet. I vart fjärde hushåll bland Resandefolket fanns det någon anhörig som tvångssteriliserats. Omhändertagandet av barn bland resande/romer var mycket högre än hos övriga i samhället. Det finns knappast någon folkgrupp som varit så utsatt för att bli räknade och registrerade. Vilket vi fortfarande kan se ute i Europa.

Det är bra att dessa orättvisa uppmärksammas så alla barn så småningom kan få likvärdiga förutsättningar. Skola och utbildning är en naturlig väg ut ur fattigdom.

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu