Nya uppdrag i Kulturrådets regleringsbrev för 2024

Dansaren Liv Aira och jojk-artisten Elin Teilus. Foto: Jo Kemp.

I regleringsbrevet till Kulturrådet, som kom den 22 december, finns bland annat tre nya uppdrag: Läslistor, informationssäkerhet och artificiell intelligens (AI). Det årliga regleringsbrevet är regeringens meddelande till de olika myndigheterna om anslag och uppdrag för kommande år.

Källa: kulturradet.se
DIKKO finns på FacebookTwitter, LinkedIn och Instagram

Kulturrådet ska tillsammans med Skolverket ta fram läslistor med olika typer av litteratur, bland annat svenska och internationella skönlitterära klassiker. Läslistorna delas upp utifrån skolform och ska fungera som stöd för förskollärare och andra lärarkategorier när de ska välja litteratur för sin undervisning. Läsrådet ska bistå med erfarenheter till läslistorna och en fristående referensgrupp ska bildas. 40 miljoner kronor avsätts för läsfrämjande insatser tillsammans med Sveriges kommuner.  

– Det känns viktigt och intressant med våra läsfrämjande uppdrag som vi ska utveckla tillsammans med kommunerna, säger Kulturrådets generaldirektör Kajsa Ravin.

Kulturrådet ska också redogöra för hur vi arbetat för att utveckla informationssäkerheten på myndigheten och hur vi planerar att möta framtida behov. Kulturrådet har, liksom flera andra myndigheter, fått i uppdrag att redovisa hur artificiell intelligens påverkar verksamheten.

– Vi jobbar också på med våra tidigare uppdrag, konstaterar Kajsa Ravin. Kulturrådets uppdrag är viktigt för att kulturen ska kunna utvecklas och vara tillgänglig i hela landet.

Kulturrådet ska fortsätta utveckla Bokstart för att nå fler regioner och informera om vikten av tidig språkstimulans. Vi har också fått fyra miljoner kronor för att främja de nationella minoritetsspråken under 2024. Vi ska även redovisa hur vi samverkar med andra myndigheter för att bidra till genomförandet av strategin för Sveriges utrikeshandel, investeringar och globala konkurrenskraft.

Regleringsbrev budgetår 2024

redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar därför använder vi oss av crowdfunding. Det innebär att människor med små eller stora summor hjälper till att finansiera vår verksamhet. Magasin DIKKOs insamlingen sker via swish: 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS