Den kollektive oppreisningen til romanifolket/taterne

Kulturrådet forvalter den kollektive oppreisningen til romanifolket/taterne. Midlene skal bidra til å synliggjøre og utvikle denne gruppens kultur, språk og historie.

Man kan søke om tilskudd til prosjekter som bidrar til:

  • å synliggjøre, styrke og videreføre romanifolket/taternes kultur og historie
  • å styrke språket romani
  • å dokumentere og formidle kunnskap om romanifolket/taternes situasjon
  • å dokumentere diskriminering
  • selvhjelpsvirksomhet
  • holdningsskapende arbeid

Privatpersoner, private og offentlige institusjoner, organisasjoner og andre virksomheter kan søke. Språkprosjekter og prosjekter for og med barn og unge vil bli prioritert. Representanter for romanifolket/taterne skal være involvert i arbeidet.

Les mer om tilskuddsordningen her.

Ønsker deltakelse fra romanifolket/taterne

I Europarådets rammekonvensjon står det at nasjonale minoriteter skal være involvert i beslutninger som omfatter dem. Kulturrådet vil invitere romanifolket/taterne til å delta med innspill til arbeidet. God dialog med målgruppen er en forutsetning for at Kulturrådet skal forvalte den kollektive oppreisningen best mulig.

Bakgrunn for ordningen

For å kompensere for konsekvensene av den alvorlige assimileringspolitikken den norske stat førte overfor romanifolket/tatere, bevilget Stortinget i 2004 en kollektiv oppreisning på 75 millioner kroner til gruppen. I 2019 besluttet Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Kulturdepartementet at Kulturrådet skal forvalte disse midlene.

Se hvem som har fått tilskudd fra ordningen her.

Se medlemmer i faggruppen for den kolletive oppreisningen til romanifolket/taterne 

Texten är hämtad från Norska Kulturrådets hemsida

Søknadsfrist JUN 02 2021 Kl. 13:00

Formål 

Den kollektive erstatningen/oppreisningen, heretter kalt ordningen, skal bidra til å bevare, utvikle og synliggjøre romanifolket/taternes kultur, språk og historie.

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS