Norsk Filminstitutt (NFI) et nytt spørreskjema om mangfold

pixabay

På nyåret lanserer Norsk Filminstitutt (NFI) et nytt spørreskjema om mangfold i alle tilskuddsordninger for utvikling og produksjon. Målet med å hente inn informasjon om søkerne er å kunne følge utviklingen på feltet og vurdere i hvilken grad NFI lykkes i arbeidet med å bidra til en mer mangfoldig filmbransje.

Mangfold og talentutvikling er ett av satsingsområdene i NFIs nye strategi, og de har de siste årene innført flere konkrete tiltak som skal bidra til økt mangfold og representativitet i norsk film og spill, og film- og spillbransje. Et av tiltakene er et bedre kunnskapsgrunnlag. Ved å kartlegge underrepresenterte grupper i søknads- og tilskuddsbunken vår vil de få større innsikt i hvilke grupper som er underrepresentert, og hvem som får realisert muligheten til å skape film, skriver NFI i en pressemelding.  

Dette spør NFI om 

I første omgang spør NFI søkerne om demografiske bakgrunnsvariabler samt eventuelle funksjonsnedsettelser.  
De spør om produsent, regissør eller manusforfatter er: 

  • Første- eller andre generasjons innvandrer – og i så fall, fra hvilket land? 
  • Er adoptert? 
  • Tilhøreren nasjonal minoritet i Norge? (kvener/norskfinner, jøder, skogfinner, romer og romanifolk/tatere) 
  • Registrert i Sametingets valgmanntall? 
  • Identifiserer seg som samisk? 
  • Har nedsatt funksjonsevne? 

Källa Kultur Plot

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS