Kultur

Drygt 2 miljoner kronor till nationella minoriteters kultur

Kulturrådet fördelar 2 108 000 kronor i projektbidrag till nationella minoriteters kulturverksamheter. Bland projekten märks minoriteternas kulturarv. Men också festivaler och teaterproduktioner. Trots pandemin inkom knappt femtio ansökningar till projektbidraget för nationella minoriteters kultur. Insatserna […]