Nyheter| Den nya referensgruppen för nationella minoriteters kulturverksamhet

Kulturrådet har utsett den nya referensgruppen som kommer sitta under de kommande två åren.

Kulturrådets referensgrupper består av experter inom olika konstområden. Deras uppgift är att göra kvalitetsbedömningar av ansökningarna. Referensgrupperna är rådgivande, de föreslår vilka som ska få bidrag och hur pengarna ska fördelas. Beslutet fattas av generaldirektören. Det finns tio referensgrupper inom olika konstområden.

Referensgruppen för de nationella minoriteternas kulturverksamhet är:

Fabian Arnheim, VD Skellefteå museum, Skellefteå (ordförande)

Daniel Särkijärvi, modersmålslärare i meänkieli, Kalix-Nyborg

Samir Mehmed,musiker och lärare, Hisings Backa

Irina Heinonen, kommunikatör och projektledare, Stockholm 

Anne Wuolab, författare och språklärare i nordsamiska, Lycksele

Britt-Inger Hedström Lundqvist, etnolog, Skellefteå


Läs mer om bidragen

Uppdraget kombineras med ditt ordinarie arbete, men innebär omfattande och kvalificerat arbete och är periodvis arbetsintensivt. Grupperna som bedömer ansökningar inom scenkonst, musik, bild och form och nationella minoriteter beräknas ha två till fyra möten per år, i princip alltid heldagar. Ledamöterna bedömer mellan 50–400 ansökningar per år.

Hur utses ledamöterna?

Kulturrådet gör ett urval av de som anmält sitt intresse för uppdraget och kan även tillfråga andra personer. Eftersom grupperna ska ha både bredd och spets i sin kompetens är det ofta olika och varierande erfarenhet som efterfrågas. De tittar särskilt på gruppernas samlade sakkunskap inom konstområden och genrer. För att kunna bevaka kulturverksamheter i hela landet söker vi ledamöter med olika geografisk hemvist.

Ledamöternas geografiska placering, kön, ålder och etniska och kulturella bakgrund är också viktiga aspekter för gruppernas sammansättning.

Kulturrådet får in många intresseanmälningar. Kulturrådets styrelse väljer varje år ut ett antal ledamöter med utgångspunkt i det kompetensbehov som finns i arbets- och referensgrupperna. Behovet skiljer sig mellan åren beroende på vilka som har slutat i arbets- och referensgrupperna.

Ledamöterna väljs formellt av Kulturrådets styrelse för en period på två år. En ledamot kan väljas om för en period och totalt ha sitt uppdrag under fyra år. 

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu