Drygt 2 miljoner kronor till nationella minoriteters kultur

Kulturrådet fördelar 2 108 000 kronor i projektbidrag till nationella minoriteters kulturverksamheter. Bland projekten märks minoriteternas kulturarv. Men också festivaler och teaterproduktioner.

Trots pandemin inkom knappt femtio ansökningar till projektbidraget för nationella minoriteters kultur. Insatserna rymmer både projekt av traditionell karaktär och mer innovativa projekt. Flera av aktörerna får pengar för att dokumentera och inventera. Det gäller till exempel samisk slöjd och dans, erfarenheter från Förintelsen, utställningar och musik och litteratur på de nationella minoritetsspråken. Flera aktörer vill fortsätta strömma publika arrangemang digitalt.

– Det är glädjande med en stor bredd i ansökningarna trots pandemin. Likaså att de kommer från olika ställen i Sverige, säger Kulturrådets enhetschef Lotta Brilioth Biörnstad.

Några mottagare av årets första fördelning av projektbidraget:

 • É Romani Glinda får 110 000 kr för projektet Romskt kulturarv och romska kulturhistoriska miljöer i Västernorrland.
   
 • Aktavuohta Låvda får 100 000 kr för en dansfilmsfestival.
   
 • Meänmaa får 65 000 kr för Kulturarvskonferensen Hoppets rika arv.
   
 • Teaterstudio Lederman får 75 000 kr för föreställningen Har Du Träffat Hitler?
   
 • Thella Johnson Produktion (med label ”Brottby Records”), får 100 000 kr för Bottenviken, ett projekt mellan svenska och finska musiker och konstnärer.

Fakta
Kulturrådet har i uppdrag att främja samiska folkets och judiska, romska, sverigefinska och tornedalska minoriteters kultur. Det handlar om att stödja gruppernas möjligheter att behålla och utveckla sin kultur, och att verka för att kulturinstitutioner och andra aktörer i samverkan med grupperna ska främja minoriteternas kultur och kulturarv.

Läs mer
Nationella minoriteters kultverksamhet, projektbidrag, första fördelningen 2021

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS