Nyheter| Dags att söka projektbidrag nationella minoriteters kultur

BiL

Den 25 februari öppnade Kulturrådet för ansökningar från judiska, romska, samiska, sverigefinska och tornedalska kulturaktörer.  Bidraget finns till för att stärka, utveckla och synliggöra de nationella minoriteternas kultur och kulturarv. Sista ansökningsdag: 24 mar 2020

Det går att söka bidrag för tidsbegränsade projekt inom konst, musik, dans, teater, museiområdet och läs- och litteraturfrämjande verksamhet. Projektet ska särskilt stärka, utveckla eller synliggöra de nationella minoriteternas kultur och kulturarv.

Enligt lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk ska det allmänna främja de nationella minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla sin kultur i Sverige. Barns utveckling av en kulturell identitet och användning av det egna minoritetsspråket ska främjas särskilt.

Sök här

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Den nya referensgruppen för nationella minoriteters kulturverksamhet