Närståendestöd på minoritetsspråk

pixabay

Den som tillhör en nationell minoritet har rätt att använda sitt språk i kontakt med vården. Så långt det är möjligt ska man kunna uttrycka sig, få information och hjälp på sitt språk. Därför har Betaniastiftelsen översatt informationshäftet ”Till dig som är närstående” till Sveriges fem minoritetsspråk.

Svåra frågor uttrycks bäst när orden kommer från det språk och kultur som har format människan, säger Ulla Burman, tf direktor för Betaniastiftelsen.

Närståendestöd är en av de fyra hörnstenarna i palliativ vård och en viktigt del av god vård i livets slutskede. Att få tillgång till stöd och information på sitt modersmål är viktigt för att kunna vara delaktig i den egna och de närståendes vårdsituation.

Informationshäftet ”Till dig som är närstående” togs fram 2017 som en del av läroboken Palliationspraktikan. Betaniastiftelsen såg då ett behov av ett informationshäfte till låg kostnad som skulle kunna delas ut till närstående vid vård i livets slutskede.

För att ytterligare tillgängliggöra materialet översatte Betaniastiftelsen under 2020 häftet till 16 språk: engelska, norska, danska, isländska, arabiska, farsi, dari, somaliska, tyska, franska och spanska, samt Sveriges minoritetsspråk finska, samiska, meänkieli, romani och jiddisch.

Betaniastiftelsen försöker alltid att göra skillnad för de mest utsatta i samhället. Här har vi möjlighet att kunna möta ett stort stödbehov hos personer med ett annat modersmål än svenska, säger Ulla Burman.

Översättningarna till Sveriges minoritetsspråk har gjorts i nära samverkan med sakkunniga på Care to Translate, som jobbar för att bryta språkbarriärer i vården.

Utifrån rekommendationer från Institutet för språk och folkminnen har vi valt att översätta skriften till de romska varieteterna arli och lovari, och de samiska varieteterna nord-, lule- och sydsamiska. Lule- och sydsamiska släpps under 2021, avslutas pressmeddelandet.

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS