Sverigefinnarna kräver egen sanningskommission

Svenska staten bör kartlägga och erkänna de övergrepp och den assimilering som den sverigefinska minoriteten har utsatts för och en sanningskommission bör därför upprättas. Det kräver nu Sverigefinländarnas delegation, som vid sitt årsmöte på söndagen beslöt att söka statliga pengar för en förstudie som ska leda fram till att en sanningskommission upprättas.

Källa: TT
DIKKO finns på FacebookTwitter, LinkedIn och Instagram

”Om statliga pengar beviljas kommer delegationen att starta arbetet med en förstudie så snart som möjligt. Förhoppningen är att förstudien ska fram till att en sanningskommission upprättas. Den här processen kommer att involvera hela den sverigefinska minoriteten, alltifrån ättlingarna till de skogsfinnar som kom hit på 1500-talet till arbetskraftsinvandrarna som kom på 1960- och 70-talen och deras barn och barnbarn. Sanningskommissionen måste gå grundligt tillväga och lyfta fram de övergrepp och den assimilering som minoriteten utsatts för och fortfarande utsätts för”, säger Markus Marttila, ordförande i Sverigefinländarnas delegation, som är en intresseorganisation för sverigefinska minoriteten. 

Tre av de fem nationella minoriteterna i Sverige har varit eller är föremål för historiska granskningar. 2014 publicerades en vitbok om hur romerna behandlats, i november 2023 blev sannings- och försoningskommissionen för tornedalingar, kväner och lantalaiset klar med sitt arbete och i december 2025 ska den samiska sanningskommissionen har vara klar med sitt arbete.

Fakta om den svenska politiken för de nationella minoriteterna:

2000 beslöt riksdagen att Sverige skulle ansluta sig till Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter och stadgan om landsdels- och minoritetsspråk. Därmed erkändes judar, romer, sverigefinnar, samer och tornedalingar som nationella minoriteter i Sverige. Samerna har dessutom ställning som urfolk. Finska, jiddisch, meänkieli, romani och samiska fick samtidigt status som nationella minoritetsspråk.

Konventionen trädde i kraft i juni 2000 och åtagandena preciserades 2010 i Lagen om nationella minoriteter och nationella minoritetsspråk. Syftet var att säkerställa efterlevnaden av ramkonventionen och språkstadgan och att främja bevarandet av de nationella minoritetsspråken.

Europarådets granskningskommittéer har riktat upprepad kritik mot Sveriges sätta att implementera minoritetspolitiken, framför allt inom utbildningssektorn.


redaktionen@dikko.nu

Att vara en oberoende tidning kostar pengar därför använder vi oss av crowdfunding. Det innebär att människor med små eller stora summor hjälper till att finansiera vår verksamhet. Magasin DIKKOs insamlingen sker via swish: 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS