Sakråd med ungdomsorganisationer

pixabay

På regeringskansliets hemsida står det att läsa om att statssekreterare Nina Andersson bjöd in till ett sakråd med ungdomsorganisationer den 29 mars. Fokus på mötet var att inhämta synpunkter och medskick till arbetet med att ta fram åtgärdsprogram mot olika former av rasism.

Det är viktigt för oss att träffa ungdomsorganisationerna och få deras perspektiv och medskick inför framtagandet av åtgärdsprogrammet. Att barn och unga utsätts för rasism är oacceptabelt, säger statssekreterare Nina Andersson.

Syftet med mötet var att särskilt lyssna in barns och ungas perspektiv på vad som behöver göras för att motverka olika former av rasism samt ta del av deras idéer och synpunkter på regeringens arbete på området.

Ungdomsorganisationerna lyfte bland annat okunskapen i samhället om de nationella minoriteterna, däribland urfolket samer. Ett annat medskick var vikten av att informera barn och unga om deras rättigheter. Många barn känner inte till dessa och vet inte hur de kan tillvarata sina rättigheter, ett exempel var när barn och unga utsätts för rasism på nätet. Deltagarna påpekade också att barn och unga måste få kunskap om vart de ska vända sig för att anmäla rasism eller mobbning på nätet och utsatthet för rasism i skolan.

Skolan lyftes som en viktig aktör både när det gäller dess demokratifrämjande uppdrag och ansvar i att stötta elever som utsätts för rasism. Deltagarna efterfrågar större kunskap om rasism bland de som arbetar i skolan samt tydligare skrivningar om rasism i läroplanen.

Organisationerna betonade också vikten av ett långsiktigt arbete och att stärka barns och ungas förtroende för exempelvis rättssystemet eller skolan, så att barn och unga vågar berätta och anmäla om de utsätts för rasism. 

Åtgärdsprogram mot olika former av rasism

Med utgångspunkt i regeringens nationella plan mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott avser regeringen att under 2022 ta fram särskilda åtgärdsprogram mot olika former av rasism. Åtgärdsprogrammen kommer bl.a. att innehålla åtgärder för att synliggöra och motverka respektive form av rasism. Regeringen vill i framtagandet ha en dialog med civilsamhället om kommande åtgärdsprogram.

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS