nyheter

Staten vill fördela 500 miljoner kronor till kulturen

I ett pressmeddelande berättar regeringen att de fredag 26 februari beslutat om hur den halva miljard som beslutats i extra ändringsbudget fyra ska fördelas till kultursektorn. Liksom tidigare kommer medlen fördelas av Statens kulturråd, Konstnärsnämnden, […]

Demokrati

En jämlikhetsunion: EU:s handlingsplan mot rasism 2020-2025

Fakta-PM om EU-förslag En faktapromemoria, fakta-PM, är en redogörelse från regeringen till riksdagen om ett förslag från EU-kommissionen. Där framgår vad förslaget går ut på, hur det kan påverka svenska regler och vad regeringen anser […]

nyheter

Nyheter| Regeringskansliets romska referensgrupp 2019

INRIKES| Regeringskansliets romska referensgrupp 2019 består av 20 personer. Det första referensgruppsmötet kommer att äga rum den 11 september i Stockholm.  Regeringskansliet bad resande/romer runt om i Sverige att nominera personer som de ansåg hade […]

nyheter

Nyheter| Världsdagen för internationell rättvisa, Day of International Criminal Justice

INRIKES/UTRIKES| Idag onsdag den 17 juli infaller världsdagen för internationell rättvisa och internationellt straffrättsligt ansvarsutkrävande (Day of International Criminal Justice). Dagen markerar 1998 års antagande av Romstadgan som inrättade den Internationella brottmålsdomstolen (International Criminal Court, […]

nyheter

Nyheter| Information om regeringens arbete med romsk inkludering

INRIKES| I ett meddelade från KU kommer en sammanfattning av regeringens och Regeringskansliets arbete med romsk inkludering under maj-juni 2019. Nytt uppdrag till Länsstyrelsen i Stockholms län Regeringen har beslutat att ge Länsstyrelsen i Stockholms län […]