Överenskommelse för Sverige – Tidöavtalet

skärmklipp

Nu har vår nya regeringen haft sin presskonferens och presenterat Sveriges nya politik för de kommande fyra åren.

Regeringspartier är Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna. Samarbetsparti är Sverigedemokraterna, som kommer ha tjänstemän i regeringskansliet. Samarbetet kommer att ske i form av projekt inom ett antal prioriterade sakpolitiska områden. Det handlar om tillväxt och hushållsekonomi, kriminalitet, migration och integration, klimat och energi, hälso- och sjukvård, skola samt fri- och rättigheter. Partiledarna kommer årligen besluta om hur samarbetsprojekten ska fortsätta inför kommande år. Ansvarig för respektive samarbetsprojekt är statsråd och statssekreterare för det sakområde som projektet avser. Sverigedemokraterna kommer ha samma inflytande över frågor i samarbetsprojekten som partierna i regeringen. De fyra samarbetspartierna ingår även en budgetöverenskommelse för 2022 – 2026. Det innebär att budgetramverket ligger fast och att budgeten beslutas i sin helhet. Budgeten förhandlas mellan samtliga partier innan riksdagsbehandlingen påbörjas.

– Jag känner mig både besviken och djupt oroad. Utifrån vad som hittills framkommer så verkar det vara väldigt tunt med politik som tar itu med miljöproblemen, i stället riskerar problemen att förvärras med de åtgärder som läggs fram, säger Karin Lexén, generalsekreterare Naturskyddsföreningen till TT.

Under pressträffen var kriminalpolitiken en central fråga. Man vill pröva tillfälliga visitationszoner, ett system som ska utvärderas om tre år och införa ett system med anonyma vittnen.

– Vi ska leverera framförallt politiskt och särskilt på de områden som våra väljare tycker är extra viktiga, sa Jimmie Åkesson (SD)

Det pratades om möjligheter till hemliga tvångsmedel man vill se hur gängkriminella ska få dubbla straff genom utvisning av de personer som det är möjligt att utvisa. Det ska bli straffbart att vara med i ett kriminellt gäng. Åkesson vill också att Kriminalvården ska expandera och nu öppnar upp för att hyra anstaltsplatser i andra länder.

Dessutom utreds ett nationellt tiggeriförbud. Även invandrings- och integrationspolitiken kommer förändras och bli snävare och hårdare tag kring. Man vill att Sveriges regelverk skärps nu till EU:s miniminivå.

Läs Tidöavtal nedan.

Innehållet är inte tillgängligt.
Vänligen tillåt cookies genom att klicka på ”Godkänn” i bannern
Tidoavtalet-OverenskommelseForSverigeLadda ner

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS