Staten och moder Svea har mycket de ska bekosta

Wikimedia Foto Bengt Oberger

Det händer mycket kring ett årsskifte och det är många beslut och lagar som ska träda i kraft. Bland pressmeddelandena på regeringens hemsida duggar nyheterna tätt och det går att konstatera att det måste skakas fram många nya färska miljarder för att täcka upp alla förändringar.

Text: Britt-Inger Hedström Lundqvist E-post: britt-inger@dikko.nu
DIKKO finns på FacebookTwitter, LinkedIn och Instagram

Staten och moder Svea har mycket de ska bekosta

Bland de nya miljarder som ska tas fram handlar det om att bekosta försvaret och polisen samt de många nya fängelserna som ska byggas. Fängelserna där unga och gamla brottslingar ska förvaras över tid och utan strafflindring! Sen har vi kärnkraftverken, som kostar skjortan, där staten måste skjuta till en massa kapital.

Vattenfalls vd: Ny kärnkraft inte lönsam utan statlig hjälp

Samtidigt flaggar kommuner och regioner för att de inte får tillräckligt med resurser för att hålla skolor och sjukhus på samma nivå som 2023 (vilket inte var ett toppenår för vare sig vården eller skolan). Rationaliseringar kallas det visst när lärartjänster försvinner och vårdavdelningarna lider brist på den personal som ska ta hand om vår akutsjukvård och våra gamla. Endast gudarna vet hur detta kommer sluta när bristen på personalen bara ökar och befolkningen åldras och de svenska skolorna presterar katastrofalt dåligt eftersom det inte finns tillräckligt med lärare som kan ta hand om undervisningen.

I sin rapport: Ett år med Tidöavtalet – “Det är helheten som oroar” har Civil Rights Defenders bland annat tittat på förslag och utspel, från regeringen, som på olika sätt inskränker rättigheter eller urgröper viktiga principer i rättsstaten, ökar politisk styrning och minskar självständigheten för myndigheter, eller begränsar föreningsfriheten och det fria ordet.

Under året har vi sett flera förslag som strider mot mänskliga rättigheter och internationella åtaganden. ….. sammantaget försvagar demokratin på sikt. Det är helheten som oroar, säger John Stauffer, chefsjurit på Civil Rights Defenders. 

Ministrarna har ingen lösning på de långsiktiga problemen, men de lovar ändå runt och håller tunt. Och vad gör det när diesel- och bensinpriset sänks för att tysta de som skulle kunna protestera på nedmonteringen av välfärden. För samtidigt ska vårdcentralerna få ett större egenansvar och mobiltelefonerna ska bort från skolorna. Ingen ställer sig frågan om vem som ska ta ansvaret på vårdcentralen när det fattas personal och stafettläkarna endast är där på tillfälligt besök. Och vem ska ta hand om mobiltelefonerna när bristen på personal ekar tomt i våra skolor och de som är kvar går på knäna och förmodligen kommer prioriteter undervisningen och inte telefonerna. Allt låter bra i teorin och det är inte svårt att lova om man inte behöver se till att löftena ska hållas utan istället skyller ifrån sig på andra.

Sen har vi vår elförsörjning där sol, vind och vatten är för veklingar och grönavågare, medans kärnkraften är grejen med power. Trots att en konsekvens av kärnkraften är att man kan spränga jordklotet i bitar om någon tokig jävel tar över makten i ett land med kärnvapen. Samtiden ter sig inte direkt ljus med alla konflikter och mer eller mindre galna ledare som vill äntra maktens boningar för att ha bestämmandet över vilka de ska rikta sina kärnvapenladdade missiler mot. Så vi kanske inte bara behöver rusta upp vår försvarsmakt utan vi kanske också behöver bygga fler skyddsrum och se till att vi har ett matförråd hemma för kristider.

Vi börjar nu se konsekvenserna av Tidölagets överenskommelser. De rustar ner våra samhälleliga funktioner och vår välfärd och de stärker överhetsstaten. Det vill säga den stat som straffar och förbjuder. Samtidigt kastar man brödsmulorna till folket genom att sänka diesel- och bensinpriset, och folket jublar eftersom de kortsiktigt ser till den egna plånboken, vilket jag har full förståelse för eftersom var och en är sin egen plånbok närmast. Man skulle kunna se det som ett smart drag eller ett perfekt kamouflage av alla de andra försämringar som sker i vårt samhälle.

Sveriges demokrati står än så länge stark, men i granskningen ser vi en utveckling som oroar. Ett stort antal förslag och beslut som presenterats det senaste året inskränker eller strider mot våra grundläggande fri- och rättigheter, säger John Stauffer, chefsjurist på Civil Rights Defenders. 

Historien upprepar sig säger en del och det kan vara viktigt att se att allt som händer i världen inte bara är nytt. Det är därför angeläget att se att allt som händer ingår i vår historia verkar upprepa sig. Som tillhörande en minoritet är det särskilt viktigt att se till historien eftersom vi borde kunna vår historia och vet hur behandlingen av oss blivit i tider som varit svåra för majoritetssamhället. Man kan tycka att människor borde kunna lära oss av sin egen och den gemensamma historien, men för att göra det behöver se längre än näsan räcker och kanske inte bara i den egna plånboken.

Det är viktigt att identifiera vissa återkommande mönster i historiens långa autobahn. Samhället är och har alltid varit en arena där människor tävlar om en plats i rampljuset. Där är alla politiker lika. Tidölaget tror att de kan skapa ett nytt Sverige genom en stram budget där kostnaderna för välfärden måste hållas nere. Försvar och fängelser får däremot kosta, men det viktigaste av allt så som skola och vård får inte samma satsning. Poliserna får gärna bli fler, dock satsas det inte på samma sätt på socialsekreterare eller lärare.

Men vad gör det när diesel- och bensinpriset har sänkts och vi kan utbrista i ett Halleluja här kommer diesel- och bensinsänkningen! och skriver euforiska statusar på Facebook om det under som har skett så här efter jul.

redaktionen@dikko.nu

Fakta om DIKKO

Vänder man sig till magasin DIKKO eller media i allmänhet så har man meddelarfrihet – det innebär att alla har rätt att vända sig till media och lämna uppgifter. I meddelarfrihet ingår anonymitetsskydd, – det vill säga att om man vill vara anonym när man lämnar in tips får inte källan avslöjas. Det finns också ett efterforskningsförbud – vilket innebär att allmänheten inte får göra efterforskningar om vem som lämnat uppgifter eller straffa den som lämnat uppgifterna till media (repressalieförbudet). Det är viktigt att alla som på något sätt bidrar till en artikel, i magasin DIKKO eller media i allmänhet, kan känna sig trygg i att delta.

Vi på magasin DIKKO anser att det är viktigt att skriva om de svåra frågorna och att integrera ett jämställdhets-, hbtq-, mångfalds- och interkulturellt perspektiv i alla avseende vi kan. Detta är något som genomsyrar vårt arbetssätt på magasin DIKKO. Vi har beslutat inom redaktionen att ha fokus på alla minoriteter. Det är viktigt att se att det även finns minoriteter inom minoriteten. Vi ser mångfald som en resurs och jobbar aktivt för social jämlikhet, mot diskriminering och antiziganism genom att lyfta frågor som berör dessa områden på ett naturligt och inkluderande sätt. Vi försöker ha en bred representation utifrån kön, sexuell läggning, funktionsvariationer, ålder, etnicitet och klass i det arbetet som vi gör.


Att vara en oberoende tidning kostar pengar därför använder vi oss av crowdfunding. Det innebär att människor med små eller stora summor hjälper till att finansiera vår verksamhet. Magasin DIKKOs insamlingen sker via swish: 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS