Vad innebär ”bristande vandel”

Foto Anna Lundqvist

Den nya regeringen har signalerat att de vill göra en utredning med uppdrag att skärpa regelverket kring utvisning på grund av brott men också utvisning på grund av ”bristande vandel”.

I det nya Tidö-avtalet beskrivs ordet ”vandel” såhär:

”Med bristande vandel avses förhållanden såsom bristande regelefterlevnad, association med kriminell organisation, nätverk eller klan, prostitution, missbruk, deltagande i våldsbejakande eller extremistiska 38 organisationer eller miljöer som hotar grundläggande svenska värden eller om det i övrigt föreligger otvetydigt konstaterade anmärkningar i fråga om levnadssättet.”

– I längden kan vi inte acceptera att Sverige är ett land som är öppet för folk som vill använda och utnyttja de svenska välfärdsförmånerna, säger statsministern Ulf Kristersson i SVT:s Aktuellt

Lag om ”bristande vandel” är inget nytt för Sverige utan det har tidigare funnits en liknande lag. Innan 1989 kunde man utvisa utlänningar som ansågs vara ”asociala” eller levde på ”ett grovt störande sätt”. Lagen ansågs dock inte fylla någon funktion och togs bort. Vad bristande vandel egentligen betyder eller innebär för den här nya regeringen är inte helt klart. Men prostitution, missbruk, kriminalitet, eller bristande regelefterlevnaden nämns.

Ulf Kristersson säger att förslaget om ”bristande vandel” ska utredas och därefter ska lagen ”kläs i snygg juridisk prosa” så den blir fungerande och korrekt för domstolarna som ska använda lagen.

– Vi har stora problem med människor som kommer till Sverige och vistas här under lång tid och både blir brottsoffer och själva begår brott, menar Kristersson.

Det innebär att den nya regeringen kommer analysera de rättsliga möjligheterna att använda sig av utvisning på grund av ”bristande vandel” utifrån den svensk grundlag, EU-rätten, Europakonventionen, och andra folkrättsliga åtaganden.

Den nya regeringen och statsminister Kristersson menar att det krävs en mer hårdkokt syn: Välkommen till Sverige, var med och bidra, försörj dig själv, lär dig svenska och kom in i det svenska samhället.

I Sverige finns även något som kalla för ”vandelsprövning” och det är en prövning av en persons ”(goda) levnadssätt” eller ”medborgerliga pålitlighet”. För att klara en vandelsprövning skall man enligt tradition vara ”arbetsam, anständig, nykter och i övrigt aktningsvärd”. Det heter också vandelsprövning när lagstiftningen ställer krav på sökandens hederlighet, pålitlighet och integritet. Det är inte ovanligt att vandelsprövningen utvidgas till en bredare lämplighetsbedömning med krav även på ekonomi, erfarenhet och yrkeskunnande.

Vad innebörden av och hur ”bristande vandel” kommer definieras av den nya regeringen återstår att se. Eller kanske är det de som lagen ska utövas mot som kommer få se vad lagen innebär.

Överenskommelse för Sverige – Tidöavtalet

Sveriges nya kulturminister blir Parisa Liljestrand
Sveriges regering 2022

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS

1 Trackback / Pingback

  1. SD kommer ha en stark maktposition i den nya regeringen – Magasin DIKKO

Kommentarerna är stängda.