Nyheter

Vad innebär ”bristande vandel”

Den nya regeringen har signalerat att de vill göra en utredning med uppdrag att skärpa regelverket kring utvisning på grund av brott men också utvisning på grund av ”bristande vandel”. I det nya Tidö-avtalet beskrivs […]