Regeringens arbetsgrupp för judiskt liv och mot antisemitism antar sin form

piqsels

Regeringens satsning ”Samling för judiskt liv” har i år temat säkerhet och trygghet. Satsningen presenterades den 26 januari och arbetet ska pågå under hela mandatperioden. De tre organisationerna från civilsamhället som bjudits in att medverka i arbetsgruppen har nu tackat ja och första mötet planeras i juni.

– Arbetet mot antisemitism och för judiskt liv är prioriterade frågor för regeringen. ”Samling för judiskt liv” är en ambitionshöjning och ett samlat grepp för att stärka judiskt liv och förebygga och motarbeta antisemitism i Sverige. Det är ytterst statens ansvar att vidta åtgärder för att skydda den judiska minoriteten i Sverige, säger kulturminister Parisa Liljestrand. 

Regeringens satsning för att samordna arbetet för judiskt liv och mot antisemitism, ”Samling för judiskt liv”, presenterades den 26 januari. Det är en ny satsning där regeringen fokuserar på tre områden: utbildningsinsatser, att öka tryggheten för judar i Sverige och att uppmärksamma den judiska kulturen.  

– I samtal med företrädare för judiska organisationer har frågan om säkerhet lyfts, som en av de viktigaste förutsättningarna för att man ska kunna leva ett judiskt liv i Sverige. Nu samlar vi företrädare för judiska organisationer och relevanta myndigheter för att gemensamt samtala kring den rådande situationen och hur statens ansvar ser ut och kan utvecklas. Tryggheten och säkerheten ska bli bättre, man ska kunna leva ett judiskt liv i trygg förvissning om att religionsfriheten värnas i Sverige, säger socialminister Jakob Forssmed.  

Statssekreterare från Arbetsmarknads-,  Finans-, Justitie-, Kultur-, Social-, Utbildningsdepartementet och Statsrådsberedningen kommer att samverka och föra dialog om förebyggande åtgärder och insatser som stärker förutsättningarna för judiskt liv och som förebygger och motverkar antisemitism i Sverige. Tre civilsamhällesorganisationer; Judiska Centralrådet, Judiska Ungdomsförbundet och Svenska Kommittén mot Antisemitism, har tackat ja till att medverka i arbetsgruppen.

Utöver statssekreterarna och de tre organisationerna från civilsamhället kan även representanter för relevanta myndigheter och organisationer och andra experter komma att ingå i arbetsgruppen. Arbetsgruppen leds av statsministerns statssekreterare Johan Stuart. 

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS