nyheter

Nyheter| Insatser mot antisemitism och för ökad säkerhet

På regeringskansliets hemsidan står det att regeringen har fattat beslut om ett antal insatser mot antisemitism och för ökad säkerhet som genomförts och pågår. Insatserna utförs av såväl regeringen som myndigheter på uppdrag av regeringen. […]

nyheter

Nyheter| Remiss av Institutet för språk och folkminnens rapport Språkcentrum för nationella minoritetsspråk, jiddisch och romani chib

Här kan du ta del av till vilka instanser som regeringen har remitterat Institutet för språk och folkminnens rapport Språkcentrum för nationella minoritetsspråk, avseende jiddisch och romani chib. Diarienummer: Ku2019/01708/CSM Remissinstanser: Remissinstanser för Institutet för […]