Med kippa på Möllan? En rapport om judiskt liv i Malmö

Sjuarmad ljusstake, menora, fotad i synagogan i Stockholm. (judisk symbolbild) Foto: Johan Jeppsson

Denna rapports titel väcker kanske frågan: kan judar våga bära kippa på Möllevången – en gång en stadsdel med en stor judisk befolkning – idag? Judiska Malmöbor är olika, har olika erfarenheter, åsikter, önskemål och upplevelser.

Så inleds rapporten som visar hur olika förhållanden kan se ut i förhållande till sin stad.
Det som framkommer i rapporten är att det faktiskt är vanligt att judiska Malmöbor inte känner sig trygga att röra sig fritt och öppet varsomhelst i staden. Något som staden måste ändra på för alla Malmöbor ska kunna vara trygga och stolta över sin identitet överallt! Frågan gäller i det här fallet den judiska minoriteten men i förlängningen handlar den också om möjligheten för alla Malmöbor att leva tillsammans i en stad som präglas av mångfald, gemenskap och respekt.

I det avslutande kapitlet skriver författaren att:
det går inte att veta hur många judar det finns i Malmö, men den grupp som har det judiska som en viktig del av sin identitet är liten. Det finns också delvis i gruppen – och i media – en berättelse om gruppens utsatthet och försvinnande, vilket hos en del av dem som deltagit i den här studien är en källa till sorg, frustration och ibland vrede. Andra ser saken på ett annat sätt och berättar snarare om att trenden har vänt, att det händer mycket och att det finns positiva strömningar i gruppen.

Många judiska Malmöbor vill blicka framåt och har även en försiktigt optimistisk syn på läget. Kippavandringar och politisk uppmärksamhet har satt frågan på dagordningen och skapat synlighet för judiska Malmöbor.

I den judiska gruppen i Malmö finns en längtan efter att den egna identiteten, och omvärldens syn på gruppen, ska präglas av det positiva. I stället för att ha trauma och konflikter i centrum vill man att fokus ska få vara på det levande judiska, på judiskt liv här och nu, på judisk kultur och tradition och på den glädje och stolthet många judar kopplar till sin identitet. Detta behöver det offentliga se och stödja!

Innehållet är inte tillgängligt.
Vänligen tillåt cookies genom att klicka på ”Godkänn” i bannern
Med_kippa_pa_Mollan_MalmoStad_2022_MirjamKatzinLadda ner

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS