Kulturministerns samråd med nationella minoriteter 2023

Kulturminister Parisa Liljestrand Foto: Johannes Frandsen/Regeringskansliet

Varje år ordnas enskilda samråd med representanter för Sveriges fem nationella minoriteter judar, romer, samer som också är ett urfolk, sverigefinnar och tornedalingar. Syftet med de årliga samråden är att diskutera aktuella frågeställningar kring minoritetspolitiken i en öppen och konstruktiv dialog.

Källa: regeringen.se
DIKKO finns på FacebookTwitter, LinkedIn och Instagram

Under november och december har kulturminister Parisa Liljestrand bjudit in representanter från minoritetsorganisationer från alla fem minoriteter till samråd. 

– Samråden är ett viktigt forum för att lyssna in synpunkter på den nationella minoritetspolitiken. Det är glädjande att många insatser pågår samtidigt som jag ser med oro på den utsatthet som flera av de nationella minoriteterna upplever, säger kulturminister Parisa Liljestrand.

Samråden utgår från minoritetspolitikens tre delområden språk och kulturell identitet, inflytande och delaktighet, samt diskriminering och utsatthet.

Under samråden har samtalen bland annat handlat om ett fortsatt behov av kunskapshöjande åtgärder, insatser för att bekämpa hot och hat och om en sammanhängande utbildningskedja för att bevara och främja de nationella minoritetsspråken.

redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar därför använder vi oss av crowdfunding. Det innebär att människor med små eller stora summor hjälper till att finansiera vår verksamhet. Magasin DIKKOs insamlingen sker via swish: 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS