Forum för levande historia ges i uppdrag att genomföra insatser före och under 250-årsjubileet av judiskt liv i Sverige

Regeringen fattade den 4 juli beslut om ett uppdrag till Forum för levande historia om att genomföra insatser före och under 250-årsjubileet av judiskt liv i Sverige. Uppdragets syfte är att högtidlighållande av jubileet ska få genomslag hos olika aktörer i Sverige.

Källa: regeringen.se
DIKKO finns på FacebookTwitter, LinkedIn och Instagram

Uppdraget avser att ta fram material och sprida kunskap om jubileumsåret, bland annat via myndighetens webbplats, samt att förvalta och tillhandahålla den grafiska profil som Forum för levande historia tagit fram till jubileumsåret.

– Den judiska minoriteten har lång historisk närvaro i Sverige. Samtidigt finns det behov av att stärka kunskapen både bland allmänheten och hos offentliga organisationer om den judiska minoriteten och dess historia. År 2025 är det 250 år sedan Sveriges första judiska församling bildades. Regeringen ser året som ett särskilt tillfälle att uppmärksamma den judiska minoriteten och det judiska kulturarvet i hela landet, säger kulturminister Parisa Liljestrand.

Myndigheten tillförs 500 000 kronor för uppdraget för 2024.

redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar därför använder vi oss av crowdfunding. Det innebär att människor med små eller stora summor hjälper till att finansiera vår verksamhet. Magasin DIKKOs insamlingen sker via swish: 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS