Regeringen beslutar om kunskapshöjande insatser kring den judiska minoritetens historia i Sverige och det svensk-judiska kulturarvet

Kulturminister Parisa Liljestrand Foto: Johannes Frandsen/Regeringskansliet

Det finns behov av kunskapshöjande insatser om den judiska minoritetens historia och det svensk-judiska kulturarvet. Regeringen beviljar därför medel till Stiftelsen Judiska museet i Stockholm för att genomföra satsningen ”Traces of Existence – spår av judiskt liv i Värmland”.

Källa: regeringe.se

Regeringen beviljar 500 000 kronor till projektet ”Traces of Existence – spår av judiskt liv i Värmland” som syftar till att synliggöra det svensk-judiska kulturarvet och avtäcka en bortglömd och okänd del av den judiska minoritetens historia i Sverige.

– De nationella minoriteternas historia och kultur är en del av det gemensamma kulturarvet. Genom Judiska museets arbete blir en del av den judiska minoritetens historia i Sverige mer tillgänglig och kommer fler till del, säger kulturminister Parisa Liljestrand.

redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS