Regeringen i möte med judiska organisationer

piqsels

Jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg, kulturminister Parisa Liljestrand och socialminister Jakob Forssmed möter idag företrädare för det judiska civilsamhället. Syftet är att lyfta hur händelserna i Israel påverkar judar i Sverige, vilka utmaningar som finns och hur det framtida arbetet mot antisemitism och för judiskt liv ser ut.

Källa: regeringen.se

Det är mot bakgrund av terrororganisationen Hamas attacker mot Israel och de antisemitiska yttringar som förekommit i Sverige i kölvattnet av den senaste tidens händelser som regeringen tagit initativ till mötet.

– Att det finns grupper på svenska gator som firar och hyllar terrororganisationen Hamas attacker mot Israel är fullständigt avskyvärt. Uttryck som förekommit under hyllningar till Hamas är bara några av många exempel på antisemitism den senaste tiden. Det är oerhört viktigt att vi har en nära dialog med det judiska civilsamhället för att samtala om vilka utmaningar företrädarna ser och hur vi bättre kan bekämpa antisemitismen i Sverige, säger jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg.

– De fruktansvärda terrorattackerna i Israel har gett upphov till en våg av antisemitiska åsiktsyttringar både utomlands och här hemma i Sverige. Detta är helt oacceptabelt och upprör och oroar mig djupt. Den senaste veckans händelser, och samtalen med judiska organisationer i Sverige, gör oss ännu mer beslutsamma: regeringen kommer att fortsätta arbeta hårt för att alla judar ska kunna leva tryggt i vårt land och fritt kunna stå upp för sin identitet och utöva sin kultur och religion, säger kulturminister Parisa Liljestrand.

– Att judiska församlingar nu känner ökad oro för hot, våld eller attentat och uppmanar sina medlemmar att inte bära judiska symboler är mycket allvarligt. Rätten för var och en att utöva sin religion enskilt och tillsammans med andra är helt grundläggande. För att stärka denna rätt kommer regeringen kraftigt höja bidraget till säkerhetsåtgärder för utsatta trossamfund och civilsamhällesorganisationer, säger socialminister Jakob Forssmed.

redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS