Nyheter| Nationella minoriteters tidningar ges inte möjlighet att överleva

pixabay

Nationella minoriteters tidningar får mindre bidrag och minskat stöd. Det innebär att tidningar fått läggas ned eller minskat i omfattning. Att inte minoriteterna kan göra sina röster hörda via egna media måste nog ses som en demokratifråga menar Maja Mella.

Till Minoritet.se säger Maja Mella verksamhetsledare på Svenska Tornedalingars Riksförbund att:

Vi fick information om minskat kulturtidskriftsbidrag då beslutet
offentliggjordes i början av januari 2019. Vårt bidrag är halverat från 100 000 kr till 50 000 kr. Vi är alltså nu på samma bidragsnivå för METavisi somför 5-6 år sedan.

METavisi har fått minskade bidrag från Kulturrådet, precis som È Romani Glinda. För METavisi innebär det färre artiklar på meänkieli och att tidningen inte kan utöka sin utgivning.

METavisi är ett magasin som bevakar tornedalingars språkliga , kulturella och samhälleliga intressen. METavisi är på det sättet ett språkrör för tornedalingarna, för såväl ummikot (meänkieli för icke-meänkielitalande) som för de cirka 75 000 meänkielitalande som finnas i Sverige. Hösten 2015 började METavisi även finnas som en nättidning.

Innebörden av detta, med den nuvarande bidragsmodell, blir att vi endast kan publicera en artikel per månad på meänkieli och svenska.

È Romani Glinda lades ned på grund av minskat bidrag. Men METavisi har ambitionen att fortsätta som tidning. Tidningen har funnits i fyra decennier.

Under inlägget om METavisi på Minoritet.se facebook står det: 

Samma sak med den romska tidskriften É Romani Glinda. Vi var tvungna att lägga ner tidningen efter 22 års kamp. Så nu har vi romer i Sverige ingen tidskrift längre.

È Romani Glinda startades redan 1998 av Fred Taikon och 2001 kom journalisten Bengt O Björklund in i bilden och han har arbetat där sedan dess. ERG kommer att ge ut ett jubileumsnummer i slutet av 2019.

Vi kommer där att lyfta fram de bästa reportagen och låta skribenter, politiker, tjänstemän och framför allt romer komma till tals, säger Fred till Minoritet.se

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu