Historisk beslut: Malmö stad fälls i Förvaltningsrätten för utebliven samråd med nationella minoriteter.

På bild: Nina Jakku - privat bild

Nina Jakku reagerade, tillsammans med flera andra, på att Malmö stads Grundskolenämnd när de beslutade att slopa all undervisning i modersmål i förskoleklass, från och med höstterminen 2020. Detta trots att det finns en policy som framhåller att Malmö stad har en skyldighet att särskilt skydda och främja de nationella minoritetsspråken.

Vi vände oss då till politiker med en vädjan om att fortsätta undervisningen i nationella minoritetsspråk, med hänvisning till det allmännas särskilda ansvar för dessa språk. Vi fick då svaret att de inte kunde göra så med hänvisning till likställdhetsprincipen. Vi överklagade detta till Förvaltningsrätten, sa Nina Jakkus i Skarp kritik mot Malmös grundskolenämnd

Målet med den svenska minoritetspolitiken är att ge skydd för de nationella minoriteterna, stärka deras möjligheter till inflytande och stödja de historiska minoritetsspråken så att de hålls levande.
En stärkt politik för Sveriges nationella minoriteter (pdf 194 kB)

Från domen:

Linda Aarni, Helena Härwell, Nina Jakku, Netta Lönnqvist, Maria Minkkinen, Maria Mänty och Taru Viinikainen (klagandena) överklagar beslutet om nämndsbudget i den del det gäller att undervisningen i finska för barn i förskoleklassen som tillhör den nationella minoritetsgruppen sverigefinnar dras in från och med höstterminen 2020. De yrkar gemensamt att förvaltningsrätten upphäver beslutet.

Det är ett glädjande beslut, säger Nina Jakku
Domen grundar sig på att det var utebliven samråd med den nationella minoriteten, som gör beslutet att ta bort modersmålsundervisning i förskoleklass ogiltigt. Detta har inte bara betydelse för de barnen det berör, som förhoppningsvis får tillbaka sin modersmålsundervisning. Utan också i en bredare bemärkelse, där kommuner runt om i landet inser att strukturerade samråd med nationella minoriteter är ett måste.

Förvaltningsrätten finner alltså att den fråga som överklagandet gäller inte har hanterats i enlighet med 5 § minoritetslagen inför grundskolenämndens budgetbeslut. Rätten upphäver därför beslutet i den överklagade delen.

Läs hela domen här:

Research: Paul Dandos
paul.dandos@dikko.nu
Text: Britt-Inger Hedström Lundqvist
britt-inger@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS