Debatt| Skarp kritik mot Malmös grundskolenämnd

pixabay

Nina Jakku har reagerat på att Malmö stads Grundskolenämnd i början av året beslutade att slopa all undervisning i modersmål i förskoleklass, från och med höstterminen 2020. Detta trots att det finns en policy som framhåller att Malmö stad har en skyldighet att särskilt skydda och främja de nationella minoritetsspråken.

Vi vände oss då till politiker med en vädjan om att fortsätta undervisningen i nationella minoritetsspråk, med hänvisning till det allmännas särskilda ansvar för dessa språk. Vi fick då svaret att de inte kunde göra så med hänvisning till likställdhetsprincipen. Vi överklagade detta till Förvaltningsrätten, säger Nina.

Malmö stad JO anmäls, strider mot minoritetslagstiftningen

Efter det har Grundskolenämndens ordförande tagit ett nämndinitiativ om att fortsätta undervisning i nationella minoritetsspråk i förskoleklass, för att strax innan det skulle beslutas om att dra tillbaka det. Under förra veckan röstade Grundskolenämnden ner initiativet som hade lyfts av V och Mp.

Nu ringde en journalist som ville ha mina kommentarer om Grundskolenämndens ordförandes kommentarer. Då ska hon bland annat ha sagt att det endast rör sig om en timme per vecka, vilket föräldrarna kan kompensera för. För det första är det inte alls säkert att alla föräldrar kan det nationella minoritetsspråket och en initierad politiker skulle också känna till att så är fallet. För det andra: hur blev det allmännas ansvar föräldrarnas ansvar? Dessutom, om vi vänder på det, betyder det här väl också att det som det allmänna ställer upp med inte är så mycket att ha om föräldrar lika gärna kan fixa det, säger Nina

Minoritetslagstiftningen 20 år. Enough is enough!

Utöver detta har också kommit råd från Grundskoleförvaltningens jurister om att Minoritetslagen bör tolkas restriktivt. Förra veckan klubbade kommunfullmäktige i Malmö igenom en ny policy gällande nationella minoriteter. Där står att minoriteternas rättigheter handlar om mänskliga rättigheter. Finns det andra sammanhang där politiker förespråkar öppet att mänskliga rättigheter bör tolkas restriktivt?

Paul Dandos, frilansreporter & researcher
paul.dandos@dikko.nu


Fakta

Den 1 januari 2019 förstärktes minoritetslagen. Detta innebar bland annat att alla kommuner och landsting blev skyldiga att anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete. Detta faktablad beskriver kortfattat den stärkta politiken.

En stärkt politik för Sveriges nationella minoriteter (pdf 194 kB)

Målet med den svenska minoritetspolitiken är att ge skydd för de nationella minoriteterna, stärka deras möjligheter till inflytande och stödja de historiska minoritetsspråken så att de hålls levande.

Paul Dandos, frilansreporter och researcher
paul.dandos@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS