Anmäl ditt intresse för att ingå i Stockholms referensgrupp för romsk inkludering

Stockholms stad söker personer till en referensgrupp för romsk inkludering. De söker personer som bor eller arbetar i staden som vill ansluta sig till detta viktiga arbete. Gruppen kommer att ge råd om att omvandla stadens strategi till en handlingsplan baserad på mänskliga rättigheter. Representanter kommer att träffas minst 4 gånger och kan delta i ytterligare möten eller ge feedback.

Källa: Romer i Stockholm
DIKKO finns på FacebookTwitter, LinkedInTikTok och Instagram

Stockholm stad söker dig som vill ingå i stadens referensgrupp för romsk inkludering! Stockholms stad ska omarbeta stadens strategi för romsk inkludering och startar därför en referensgrupp för arbetet. Första mötet genomförs i oktober 2024.

Referensgruppen ska bestå av romska representanter som bor eller verkar i Stockholms stad och leds av ansvarigt borgarråd Åsa Lindhagen och borgarrådssekreterare Sverre Dahlstedt Eriksson.

Vill du ingå i stadens referensgrupp för romsk inkludering i Stockholms stad?

Referensgruppen ska ge råd och stöd i stadens arbete med att omarbeta stadens strategi för romsk inkludering till en handlingsplan som utgår från stadens sammanhållna program för mänskliga rättigheter.

Representanterna utses för en period på två år och träffas vid minst fyra tillfällen.

Det kan även tillkomma möten eller andra former av kontakt där staden efterfrågar synpunkter från referensgruppen.

Du som anmäler dig ska:

  • Identifiera dig som rom
  • Bo eller verka i Stockholms stad
  • Representera din minoritetsgrupps intressen.

Du anmäler dig till kommunstyrelsen@stockholm.se

Skriv romsk referensgrupp i ämnesraden.

Ange i mailet:

  • Namn
  • E-mailadress
  • Telefonnummer
  • Om du tillhör en förening och namnet på denna.
  • Skriv kort om dig själv och varför du vill ingå i referensgruppen.

Anmäl dig senast 30 september

Nationella minoriteter i Stockholms stad

redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar därför använder vi oss av crowdfunding. Det innebär att människor med små eller stora summor hjälper till att finansiera vår verksamhet. Magasin DIKKOs insamlingen sker via swish: 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS