Demokrati| Demokratiresan – Poddavsnitt #28: Minoritetsfrågor

Podcasten Demokratiresan handlar om medborgardialog, medskapande och demokrati på lokal och regional nivå och finns på Sveriges kommuner och landstings hemsida.

Lyssna till Poddavsnitt #28: Minoritetsfrågor HÄR

I Sverige finns det fem nationella minoriteter som alla omfattas av den svenska minoritetspolitiken. I avsnittet samtalar vi om kommuner och regioners arbete med minoriteter och minoritetsspråk samt kring ansvar för nationella minoriteterna. Det är fem gäster i programmet som berättar om sitt arbete, ett späckat avsnitt om ett viktigt ämne.

Avsnitten fokuserar på olika aspekter som utvecklar demokratin samt stärker relationen mellan medborgare och kommunen eller regionen.

HÄR finns de andra Poddavsnitten – Demokratiresan.

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu