Handbok om evakuering av samlingar finns nu på svenska

skärmklipp

Nu ges den digitala handbokenHotat kulturarv: evakuering av kulturföremål i en katastrofsituation ut på svenska. Den ges ut av ICCROM och UNESCO och den svenska översättningen har tagits fram i samarbete med Riksantikvarieämbetet.

Att skydda kulturarvet vid en väpnad konflikt är svårt och ibland livsfarligt. Det har inte minst Rysslands krig mot Ukraina visat den senaste tiden. Ändå brukar människor som lever i krigszoner försöka rädda sitt kulturarv, eftersom det bidrar till en känsla av kontinuitet i det rådande kaoset och ovissheten.

– Om en samling behöver evakueras så behöver det förberedas så att inte själva evakueringen riskerar att skada samlingen mer än om den inte hade flyttats. Den här handboken tycker jag tar upp olika avvägningar och förberedelser för en evakuering på ett systematiskt och lättbegripligt sätt. Vi vet att en översättning har varit efterfrågad av många förvaltare av kulturarv i Sverige, säger Erika Hedhammar, utredare på Riksantikvarieämbetet med ansvar för frågor om beredskap och kulturarv.

Handboken bygger på lärdomar från liknande verkliga erfarenheter från fältet. Den innehåller instruktioner om hur samlingar av kulturföremål kan evakueras i extrema situationer. Syftet är att stödja grupper och institutioner som försöker förhindra att kulturföremål förstörs och plundras i en katastrofsituation. Handboken kan även användas för utbildning och för att stärka katastrofberedskapen för kulturmiljöer.

Handboken finns att ladda ned här.

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS