Ringar på vattnet – Metodstöd för samråd med barn och unga tillhörande de nationella minoritetsgrupperna

Marcin Kaczmarczyk från Pixabay

Nationella minoriteter är liksom barn och unga prioriterade grupper i bibliotekslagen. För att nya generationer barn och unga som tillhör de nationella minoriteterna ska kunna stärka och utveckla sin identitet och för att en språkrevitalisering ska kunna bli framgångsrik är det nödvändigt att lyssna till och ta tillvara deras egna tankar, åsikter och behov.

Här kan du se på filmen där Åsa- Maria Berg Levinsson och Carin Collén presenterar metodstödet.

Det här är ett metodstöd som innehåller erfarenheter från fyra biblioteks planering- och genomförande av samråds- och delaktighetsarbete med barn och unga från någon av de nationella minoriteterna. Stödet är utformat som en samling goda råd, tips och uppmuntran för bibliotek som redan arbetar med eller planerar att utveckla sin verksamhet för nationella minoriteter. Den innehåller även några biblioteksmedarbetares egna personliga berättelser från arbetet.

Termen samråd är formell men uppgiften är möjlig att genomföra i informella, trevliga och lekfulla former. För att det ska bli lyckosamt är det viktigt att barn och unga får information och kunskap om varför de tillfrågas på ett sätt som är anpassat till deras ålder, mognad och andra förutsättningar. Enkelt uttryckt är ett samråd ett samtal och i detta fall med tydligt syfte att öka barn och ungdomars delaktighet i bibliotekens verksamhet utifrån deras speciella behov och förutsättningar.

De bibliotek som har utformat metodstödet visar att det är ett långsiktigt, betydelsefullt och roligt arbete som börjar i det lilla. Kanske i ett spontant samtal vid minoritetshyllan som sedan leder till något större, till exempel att ett barn blir nyfiken på och stolt över sitt ursprung. Det ger ringar på vattnet. De har hittat olika sätt att skapa relationer med barn och unga som kanske inte har känt sig hemma på biblioteket tidigare, inte vågat besöka något bibliotek, inte vetat vilka rättigheter och möjligheter de har att få ta del av litteratur, kultur och aktiviteter på sitt eget minoritetsspråk.

Den tryckta upplagan av denna text inleddes med ett förord av Peter Björkman, Samordnare 2020-2022 Regionbibliotek Västernorrland. Denna kan du istället läsa här.

Mer om denna kurs tillkomst går att läsa i den sista lektionen.

Syfte

Det här är ett metodstöd för er som vill lära er mer om att genomföra samråd med barn och unga tillhörande de nationella minoritetsgrupperna.

I Sverige finns det fem nationella minoriteter: romer, sverigefinnar, samer, judar och tornedalingar. I språklagen (2009:600) anges att de nationella minoritetsspråken är: finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska inklusive alla dialektala varieteter av språken.

Metodstödet vill ge er en djupare förståelse för arbetet med att stärka identiteten hos barn och unga i nationella minoriteter. Det vill även ge er stöd och inspiration till delaktighetsarbete kring utveckling av bibliotekets verksamhet utifrån deras behov och önskemål. Ni får råd, tips och vardagsberättelser från fyra bibliotek vilkas arbete har börjat ge ringar på vattnet.

Kunskapsmål

Efter genomgången kurs kommer du att

  • känna till vilka olika styrdokument som påverkar bibliotekens bibliotekens arbete med nationella minoriteter och deras språk
  • känna till ett flertal olika kunskapsresurser som du kan använda i ditt arbete med nationella minoriteter
  • Känna till några kontaktvägar för att nå fram till barn och unga i nationella minoriteter
  • känna till hur man kan planera, genomföra och följa upp samråd med barn och unga tillhörande nationella minoriteter
  • känna till aktiviteter för samtal/samråd med barn och unga
  • känna till viktiga aspekter av chefs- och ledningsperspektiv kring detta arbete.

HÄR kan du läsa mer eller gå kursen.

Tack!

Detta metodstöd är sammanställt av

Processledning och sammanställning: Carin Collén, Regionbibliotek Västernorrland
Grafisk formgivare och Illustratör: Nakima A Schreiber

Tack till alla som medverkat till metodstödet:

Anita Trombola och Kerstin Carlsson, Sundsvalls bibliotek
Izabelle Holmgren, Arkenbiblioteket Örnsköldsvik
Judith van Weelie och Birgitta Norgren, Härnösands bibliotek
Carin Norén, Malmö stadsbibliotek
Florida Pavlovska, Oxie bibliotek, Malmö
Resursbiblioteken för meänkieli, jiddisch, samiska och finska
Föreningen Trajosko Drom
Elisabet Rundkvist, Kungliga biblioteket
Peter Björkman, samordnare 2020-2022, Regionbibliotek Västernorrland

Källa: digiteket.se

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS