Romska politiker intervjuas om romani kris

Göteborgs Posten har nu kommit med en andra artikel där de tar upp romani krisi och intervjuar Romska politiska företrädare. I den första artikeln intervjuade de Soraya Post, FI, och nu Partiet ­Nyans kandidat Rami Raim i artikeln ”Göteborgspolitikern Rami Raim vill ha kvar romska domstolar”.

GP kontaktade Rami genom att uppge sig vara en romsk väljare där de frågat om romani kris. ”Kris gör så att det blir bättre för romer” menade han i den kommunikation som skedde via sociala media.

När GP sedan kontaktar honom och ställer frågor om hur han ser på romani kris vill han inte svara.

Det får vi ta efter valet, inte nu. Jag tänker inte uttala mig alls, svarade Rami

Göteborgspolitikern Rami Raim vill ha kvar romska domstolar

När han får frågan om svaret till den påhittade väljaren, medger Rami Raim att det är han som skrivit svaret och utvecklar varför han svarat som han gjorde.

… än så länge har jag bara sett att det varit positivt av det hela. Men inget mer än så. Och hur det ska utvecklas i framtiden det får vi se sedan.
Men det är bara en personlig åsikt. Som jag tycker att med kris just nu ser jag inte att det är något negativt, svarar han på frågan om krisi.

Göteborgspolitikern Rami Raim vill ha kvar romska domstolar

Han säger samtidigt att han kommer från en grupp inom minoriteten Romer som inte har romani kris.

På partiet Nyans Youtube-kanal beskrivs Rami som en kandidat med romska rötter och han säger i ett klipp att han engagerade sig i partiet är för att diskrimineringen (antiziganismen) mot Romer ökar. Samtidigt säger han i en annan video på Facebook, där han pratar romani, att ingen icke-rom ska säga till Romerna vad de ska göra.

Partiet Nyans menar också att det finns ett missbruk av LVU, lagen om vård av unga och på deras hemsida beskrivs det som en ytterst prioriterad fråga. Där står också att de: ”arbetar för ett mer öppet och tolerant samhälle med respekt för alla människors lika värde och individens egen vilja att forma sitt eget liv”.

Det är känsligt idag att prata eller skriva om romani kris. Vilket blir tydligt när Soraya Post svarar GP på frågan om var hon står i frågan om romani kris: ”Jag tycker det är en sån het ballong och därför vill jag inte svara på den.

Det finns också personer som tidigare tagit ställning mot romani kris som har dragit tillbaka sina ställningstaganden och ibland tystats av det hat och hot de fått utstå. En av magasin DIKKOs Romska journalister har blivit utsatt för hot och trackaserier efter ett reportage där hon var med och intervjuade Romer från de olika grupperna om krisi. Hon framförde INTE sina egna åsikter utan hon var med och intervjuade andra Romer om vad de ansåg i frågan. Ändå blev hon utsatt för hat och hot om våld efter reportaget. Vi på magasin DIKKO tar avstånd från de hot och hot om våld som hon har blivit utsatt för.

Vi som arbetar inom media har ett ansvar att belysa olika frågor utifrån olika vinklar.
Vi på magasin DIKKO uppmanar därför Resande/Romer att kontakta oss om de vill att skriva i vår tidning för att framföra sina egna åsikter i olika frågor.

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS