Stödet till Judiska Centralrådet förstärks med 10 miljoner kronor

piqsels

Regeringen har under ett extrainsatt regeringssammanträde beslutat om ändringar som berör stöd till trossamfund och civilsamhället. Ändringarna innebär bland annat en förstärkning av stödet till Judiska Centralrådet om 10 miljoner kronor för 2023.

Källa: regeringen.se

Regeringen har under ett extrainsatt regeringssammanträde beslutat om ändringar som berör stöd till trossamfund och civilsamhället. Ändringarna innebär bland annat en förstärkning av stödet till Judiska Centralrådet om 10 miljoner kronor för 2023.

Ladda ner:

– Att judar och judiska församlingar här i Sverige nu upplever hot och ökad otrygghet är oacceptabelt. Det som sker hotar möjligheten till att leva öppet som jude här i vårt land. Nu ger vi ökat stöd till judiska organisationers säkerhetsarbete, även för innevarande år, säger socialminister Jakob Forssmed.

– Att hoten och våldet eskalerat till följd av konflikten i mellanöstern är inget vi kan acceptera. Det är bra att regeringen nu kan avisera ytterligare förstärkningar för säkerhetshöjande åtgärder, men det är fruktansvärt att det behövs. Det är ytterst statens ansvar att garantera den fysiska säkerheten för synagogor och andra judiska institutioner och den verksamhet som där bedrivs, säger kulturminister Parisa Liljestrand.

Regeringen har under ett extra regeringssammanträde beslutat om två ändringar vad gäller det stöd som ges till trossamfund. Ändringarna innebär dels ett stärkt stöd om 10 miljoner kronor för 2023 till Judiska Centralrådet för säkerhetshöjande åtgärder för att förstärka åtgärder som till exempel bevakning, akututrustning och katastrofberedskap. Detta stöd är utöver den tidigare aviserade förstärkningen på 30 miljoner kronor för säkerhetshöjande åtgärder som aviserades i regeringens budgetproposition.

Vidare har regeringen idag beslutat att ändra förordningen om statsbidrag för säkerhetshöjande åtgärder till organisationer inom det civila samhället så att de organisationer som har störst behov av stöd ska kunna få stöd. Konkret innebär detta att handläggningen av stödet flyttas från Kammarkollegiet till Myndigheten för stöd till trossamfund och att ett särskilt verksamhetsbidrag införs som syftar till att ge förutsättningar för ett långsiktigt säkerhetsbidrag.

redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS