Filmer och annat stöd för arbe­te med natio­nel­la mino­ri­te­ter

Foto Mariana Larsson-Sjöberg

Nu erbjuder resursbiblioteken ytterligare tips, råd och material till dig och ditt bibliotek som arbetar med nationella minoriteter. Här kommer ett nyhetssvep från söder till norr.

Det här kan ditt bibliotek få hjälp med

Biblioteken i Malmö – för romani chib

I januari i år blev det klart att Sverige får ett resursbibliotek för romani chib. Det är Biblioteken i Malmö som har fått i uppdrag av KB att stärka den romska minoritetens språk och litteratur och att vara ett stöd för landets folkbibliotek i romska frågor.

Som ett viktigt led i resursbiblioteksuppdraget har Biblioteken i Malmö tagit fram tre korta filmer riktade till unga romer. Filmerna handlar om vad bibliotek är och nyttan med dem, och innehåller intervjuer med både biblioteksanvändare och bibliotekarier. Det finns också fyra kortare klipp ur filmerna, som ditt bibliotek gärna får använda för att hjälpa till med spridning i sociala medier.

romska bibliotekets hemsidaLänk till annan webbplats. kan du se filmerna och läsa mer om planerna för resursbiblioteket för romani chib.

Finlandsinstitutets bibliotek – för finska språket

Finlandsinstitutets bibliotek erbjuder bland annat finskspråkiga bokpaket för läsecirklar. Paketen lånas ut till läsecirklar i hela landet och finns för barn, unga och vuxna. Kanske vill ditt bibliotek hyra barnboksutställningen En resa över Östersjön som tagits fram?

Finlandsinstitutet har också ett nationellt e-bibliotek som du kan använda genom att anmäla dig som e-användare.

Läs mer på Finlandsinstitutets hemsidaLänk till annan webbplats. där det också finns boktipslistor för dig som köper in finskspråkig och sverigefinsk litteratur.

Judiska biblioteket – för jiddisch

Resursbiblioteket för jiddisch är tänkt att vara stöd till bibliotek och institutioner genom att förmedla kunskap om jiddisch – språket, kulturen och det historiska arv som jiddisch är en del av.

I höst kommer det bland annat att ske genom en turné med jiddischmusiker tillsammans med presentation av nya böcker från förlaget och information om resursbiblioteksuppdraget. Mer information om det kommer längre fram.

Judiska bibliotekets hemsidaLänk till annan webbplats. kan du läsa om hur du och din skolklass kan boka ett besök eller en digital föreläsning om jiddisch, svensk judisk kultur och historia.

Ny bok ger stöd i dialogen med barn och ungaI dagarna skickas boken Ringar på vattnet: metodstöd för samråd med barn och unga tillhörande de nationella minoritetsgrupperna ut till alla kommuner. Boken är sammanställd av Regionbibliotek Västernorrland och vill ge inspiration och stöd i arbetet med barns och ungas inflytande i biblioteksverksamheterna.Metodstödet har tagits fram i samarbete med flera kommunbibliotek. Här finns många goda råd och exempel på metoder som fungerar och som skapar goda relationer mellan biblioteken och både barn och vuxna.Boken har tillkommit med stöd från KB.

Samernas bibliotek – för de samiska språken

Samernas bibliotek ligger i den svenska delen av Sápmi. Härifrån kan man låna skönlitteratur på flera samiska språk från Sápmis fyra länder (Sverige, Norge, Finland och Ryssland) och böcker om samer och andra urfolk.

samernas biblioteks hemsidaLänk till annan webbplats. kan du läsa mer om hur ditt bibliotek kan få rådgivning i frågor om samiskt bestånd, inköp och programverksamhet.

Nordkalottbiblioteket – för meänkieli

Nordkalottbibliotekets hemsidaLänk till annan webbplats. och i sociala medier finns massor av tips, inspiration och information om hur du som arbetar på bland annat folkbibliotek kan använda resursbiblioteket för meänkieli.

Baserat på enkätsvar från ett par hundra bibliotek runt om i landet, arbetar Nordkalottbiblioteket just nu med utbildningsfilmer om att arbeta med minoritetsspråk för dig som arbetar i bibliotek.

Du har väl inte missat att

Resursbibliotek som ett stöd för biblioteken i kommunerna

KB har ett uppdrag från regeringen att finansiera och etablera nationella minoriteters bibliotek, så kallade resursbibliotek. Uppdraget omfattar de nationella minoritetsspråken – finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska. Resursbiblioteken ska stödja de kommunala biblioteken i hela landet i arbetet med de nationella minoritetsspråken och de nationella minoriteterna.

KB har också tagit fram Bläddra, som är en app för mobil och surfplatta med litteratur på de nationella minoritetsspråken.

Läs mer om vad resursbiblioteken erbjuder och hur uppdraget ser ut Länk till annan webbplats.

Källa: KB

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS