Det som hände i Göteborg får inte definiera en hel minoritet

Foto Linda Lundqvist

Detta är en insändare. Det betyder att en läsare har skickat in texten för publicering. Innehållet är insändarskribentens egen uppfattning.

Regeringen har gett Forum för levande historia uppdraget att under 2022–2024 genomföra kunskapshöjande insatser om historiska skeenden som påverkat de nationella minoriteterna judar, romer, samer, som också är ett urfolk, sverigefinnar och tornedalingar i Sverige. Det kommer inte räcka går det snabbt att konstatera.

I skuggan av det som hänt Göteborg finns det ett stort behov av kunskapshöjande insatser om minoriteten romer. Annars riskerar alla romer att dömas efter den senaste händelsen, och minoriteten romer är så mycket mer än den.

Det som hände i Göteborg är en katastrof för alla inblandade och kommer förmodligen påverka hur man ser på romer under lång tid. Det finns många som bär ett ansvar i det som hände, bland annat de som var orsaken till att pojkarna kände att det som deras plikt att straffa sin mor.  

Men om antiziganismen inte ska odlas och öka, behövs det snabba insatser. En händelse, hur fruktansvärd den än är, får inte definiera en hel minoritet. För det är en fruktansvärd händelse som aldrig skulle skett, och alla behöver arbeta för att det aldrig upprepas.

Det är statens ansvar att sätta individens rättigheter före kulturers och religiösa samfunds traditioner. Svensk lag ska gälla alla, skriver Sara Mohammad på riksorganisationen GAPF i en debattartikel i Expressen. (GAPF) Riksorganisationen Glöm Aldrig Pela och Fadime


´Vi måste våga prata om hederskultur bland romer

Det finns många lärdomar att göra av det som föranledde kvinnans död, men också av det som händer efter händelsen. Bland annat hur nyheten kablas ut till allmänheten och den skada som kan ske med snabba avslöjanden av namn och etnicitet. Det blir lätt en massa uppfattningar och experter i en händelse av den här digniteten.

Men framför allt behövs det stora insatser för att inte antiziganismen ska öka och överskugga de andra insatser som behöver göras för att komma till rätta med orsakerna till att ett barn dödar sin förälder. Det behövs insatser för att ett problem, som egentligen berör en liten grupp bland romer, inte straffar alla i minoriteten romer. Men andra ord måste det arbetas med antiziganismen i vårt samhälle parallellt med orsakerna till den tragiska händelsen i Göteborg.

Orolig för framtiden
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS