Nyheter

Nu har Sverige en biblioteksstrategi

I dag presenterar regeringen Strategi för ett starkt biblioteksväsende, som lyfter bibliotekens viktiga roll för demokrati och fri kunskapsförmedling. Samtidigt får Kungliga biblioteket (KB) i uppdrag att föreslå formerna för en stärkt bibliotekssamverkan, samt att utveckla […]

Nyheter

Polarbibblo utforska fler språk 

Polarbibblo får ett uppdrag av Kungliga biblioteket. Det står klart nu när KB bygger ut sitt arbete med de nationella minoritetsspråken. Barnens arena för det egna berättandet, Polarbibblo, ska på sikt få ännu fler språk. […]

Nyheter

KB:s remissvar på Skolbiblioteksutredningen

Utredningen Skolbibliotek för bildning och utbildning innehåller förslag som ska göra tillgången till skolbibliotek mer likvärdig för landets elever. I sitt remissvar instämmer Kungliga biblioteket (KB) i många av förslagen, men anser också att några […]